1655 interwencji, 15 ofiar śmiertelnych, ponad 8-mln straty. Strażacy podsumowują rok

1655 interwencji, 15 ofiar śmiertelnych, ponad 8-mln straty. Strażacy podsumowują rok
fot. KP PSP Bolesławiec O północy 31 grudnia 2018 roku zamknięto w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu rok statystyczny, podczas którego odnotowano łącznie 1655 interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej.
istotne.pl wypadek, straż pożarna, pożar, podsumowanie

Miniony rok w powiecie bolesławieckim obfitował w szereg zdarzeń wymagających interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej, których organizatorem było Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Bolesławcu.

W porównaniu do roku 2017 nastąpił wzrost o 207 zdarzeń. Największy wzrost zanotowano w grupie pożary (o 182) spowodowane to było w głównej mierze warunkami pogodowymi (wysoka temperatura, mało opadów), co przyczyniło się m.in. do wzrostu ilości pożarów lasów, upraw i nieużytków.

Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Bolesławcu:

Pomimo występowania gwałtownych zjawisk atmosferycznych (silne wiatry, gwałtowne opady deszczu), kiedy podczas jednej służby notowaliśmy ponad 200 zdarzeń (10 maj 2018 r.) i ponad 30 (4 sierpień 2018 r.), ilość interwencji związanych z usuwaniem skutków miejscowych zagrożeń pozostaje na podobnym poziomie (979 w 2018 roku, 945 w 2017).

Pozytywnie należy odbierać spadek ilości wyjazdów do alarmów fałszywych (77 w 2018 r., 86 w 2017 r.). Tylko 3 alarmy fałszywe zakwalifikowane zostały do kategorii „złośliwe”. Znaczne ograniczenie takich zgłoszeń może być spowodowane możliwością identyfikacji osoby zgłaszającej, jak również prowadzonymi działania mi edukacyjnymi wśród dzieci i młodzieży.

Powstałe w wyniku pożaru straty oszacowane zostały na ponad 3 100 000 zł, co daje średnią ponad 14 tys. zł na jeden pożar. Straty powstałe w wyniku zdarzeń komunikacyjnych, silnych wiatrów, podtopień i innych działań klasyfikowanych jako „miejscowe zagrożenia” w powiecie bolesławieckim oszacowano na 5 100 000 zł (ponad 22 tys. na jedno zdarzenie).

I dodają:

Wartość uratowanego mienia oszacowano na prawie 100 000 000 zł podczas pożarów i ponad 50 000 000 zł w przypadku miejscowych zagrożeń.

W 2018 roku w zdarzeniach, przy których interweniowali bolesławieccy strażacy, odnotowano 15 ofiar śmiertelnych (w tym 2 w pożarach) i 358 poszkodowanych (w tym 38 w pożarach).

Co ze strażakami?

Niestety, podczas działań ratowniczych na obrażenia narażeni są również ratownicy – w 2018 roku wypadkom uległo 4 strażaków z JRG w Bolesławcu i jeden druh OSP.

Strażacy PSP udzielali kwalifikowanej pierwszej pomocy 242 razy.

Do działań ratowniczych najczęściej dysponowano jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego:

  • JRG Bolesławiec – 1155
  • OSP Nowogrodziec – 237
  • OSP Różyniec – 145
  • OSP Trzebień – 133
  • OSP Warta – 126
  • OSP Czerna – 121
  • OSP Osiecznica – 119
  • OSP Gromadka – 88
  • OSP Parowa – 46.

16 jednostek OSP spoza KSRG wyjeżdżało w 2018 roku do zdarzeń 572 razy.

Bolesławieccy mundurowi:

Ponadto poza terenem jednostki wojskowej Wojskowa Straż Pożarna wspomagała nas przy 45 zdarzeniach.

Dzięki wysokiemu poziomowi gotowości operacyjnej jednostek PSP i OSP, pomimo bardzo rozległego terenu działania, w ponad 85% wszystkich zdarzeń w powiecie pierwszy zastęp straży podejmował działania w czasie krótszym niż 15 min.