Starają się o dofinansowanie budowy parku sensorycznego przy Wiadukt Plaza

Starają się o dofinansowanie budowy parku sensorycznego przy Wiadukt Plaza
fot. UM Bolesławiec 8 sierpnia 2018 r. odbyła się sesja Rady Miasta Bolesławiec zwołana na wniosek Prezydenta Miasta.
istotne.pl um bolesławiec, sesja rm, wiadukt plaza

Radni podjęli uchwały upoważniające Prezydenta Miasta Bolesławiec działającego w imieniu Gminy Miejskiej Bolesławiec do złożenia wniosku o dofinansowanie dwóch zadań:

  • „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu – budowa parku sensorycznego”
  • „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu – rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu”.

Nabór wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym z Funduszu Spójności w ramach działania „Poprawa jakości środowiska miejskiego” został ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podczas posiedzenia radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta. Główne pozycje dotyczyły przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na zadania:

  • „Budowa zatoki parkingowej przy ul. Jeleniogórskiej” – 53.000 zł
  • „Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Tysiąclecia” – 29.000 zł
  • „Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Kasztanowej” – 9.000 zł
  • „Budowa drogi ul. Jagiellonów wraz z odwodnieniem – I etap” – 370.000 zł
  • „Budowa dróg ul. Zabobrze (odcinek A–B) ul. Kamienna, ul. Bazaltowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej” – 146.700 zł
  • „Przebudowa chodnika przy ul. Mazowieckiej” – 45.000 zł
  • „Przebudowa chodnika przy ul. Starzyńskiego” – 126.000 zł.

Ponadto 115.000 zł na „Senior+” w Bolesławcu; 50.000 zł na „Zakup i montaż urządzeń zabawowych” przez MZGM; 50.000 zł na zadanie „Przebudowa bryły pomnika na Skwerze 100-lecia Odzyskania Niepodległości”; 250.000 zł na zadanie „Centrum wiedzy – adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu”; 450.000 zł na zadanie „Budowa muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu”.

Zmiany w budżecie poprzedziła uchwała dotycząca Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec.

tekst zlecony