materiał promocyjny

Starają się o dofinansowanie budowy parku sensorycznego przy Wiadukt Plaza

Rada Miasta Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec 8 sierpnia 2018 r. odbyła się sesja Rady Miasta Bolesławiec zwołana na wniosek Prezydenta Miasta.
istotne.pl 183 um bolesławiec, sesja rm, wiadukt plaza

Reklama

Radni podjęli uchwały upoważniające Prezydenta Miasta Bolesławiec działającego w imieniu Gminy Miejskiej Bolesławiec do złożenia wniosku o dofinansowanie dwóch zadań:

  • „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu – budowa parku sensorycznego”
  • „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu – rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu”.

Nabór wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym z Funduszu Spójności w ramach działania „Poprawa jakości środowiska miejskiego” został ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podczas posiedzenia radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta. Główne pozycje dotyczyły przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na zadania:

  • „Budowa zatoki parkingowej przy ul. Jeleniogórskiej” – 53.000 zł
  • „Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Tysiąclecia” – 29.000 zł
  • „Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Kasztanowej” – 9.000 zł
  • „Budowa drogi ul. Jagiellonów wraz z odwodnieniem – I etap” – 370.000 zł
  • „Budowa dróg ul. Zabobrze (odcinek A–B) ul. Kamienna, ul. Bazaltowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej” – 146.700 zł
  • „Przebudowa chodnika przy ul. Mazowieckiej” – 45.000 zł
  • „Przebudowa chodnika przy ul. Starzyńskiego” – 126.000 zł.

Ponadto 115.000 zł na „Senior+” w Bolesławcu; 50.000 zł na „Zakup i montaż urządzeń zabawowych” przez MZGM; 50.000 zł na zadanie „Przebudowa bryły pomnika na Skwerze 100-lecia Odzyskania Niepodległości”; 250.000 zł na zadanie „Centrum wiedzy – adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu”; 450.000 zł na zadanie „Budowa muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu”.

Zmiany w budżecie poprzedziła uchwała dotycząca Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Reklama