„Żółta kartka” dla Roberta Relicha. Radni obniżają wynagrodzenie, będzie audyt

„Żółta kartka” dla Roberta Relicha. Radni obniżają wynagrodzenie, będzie audyt
fot. istotne.pl Włodarz Gminy i Miasta Nowogrodziec będzie zarabiał o prawie 700 zł brutto mniej.
istotne.pl nowogrodziec, robert relich

Jak poinformował na swoim facebookowym profilu burmistrz Nowogrodźca Robert Relich:

Na wniosek Michała Sudoła, Przewodniczącego Klubu Radnych „Skuteczni i Razem” oraz pozostałych członków klubu w składzie: Krzysztof Durda, Brygida Folęga, Łukasz Konrad Izydorczyk, Tadeusz Karasiewicz, Artur Kozioł, Mirosław Mielnik, Mariusz Miler, Kamil Różnicki, w głosowaniu została przyjęta poprawka obniżająca obecne wynagrodzenie Burmistrza Nowogrodźca.

Oto uzasadnienie wspomnianej poprawki:

W imieniu klubu radnych SKUTECZNIE I RAZEM chciałbym przedstawić stanowisko w sprawie uchwały ustanawiającej wysokość wynagrodzenia burmistrza Nowogrodźca.

Wyniki ostatnich wyborów okazały się żółtą kartką dla działań burmistrza, a dla niektórych radnych poprzedniej kadencji czerwoną. Myślimy, że powodów takiej decyzji mieszkańców jest wiele, wystarczy wymienić m.in. problemy z dokończeniem kluczowych inwestycji [podkreślenia – red.], a także to czy na obecnym etapie rozwoju Gminy i Miasta Nowogrodziec są one niezbędnie konieczne. Oprócz tego nakładają się na to wieloletnie zaniedbania w budowie infrastruktury drogowej, które mocno doskwierają wielu mieszkańcom naszej gminy. Kolejnym problemem jest kiepska komunikacja ze społeczeństwem – mogłoby się wydawać, że bardziej stawiany jest nacisk na promocję poza granicami Nowogrodźca niż wśród tych, którzy tę gminę zamieszkują. Te braki dotyczą zarówno przekazywanych informacji nt. działań urzędu gminy, ale także tak istotnych kwestii jak finanse gminy i jednostek budżetach z uwzględnieniem spółki prawa handlowego Hydrotech.

Wg radnych skupionych w klubie „Skutecznie i Razem” jednym z rozwiązań wpływających na poprawę przejrzystości życia publicznego w gminie Nowogrodziec będzie przeprowadzenie niezależnego zewnętrznego audytu dotyczącego działalności finansowej gminy. Takie rozwiązania stosowane są z powodzeniem przez wiele gmin w Polsce [...]

Zobowiązujemy również pana Burmistrza o zaplanowanie w budżecie na kolejny rok środków na przynajmniej wstępne działania w budowie świetlic w Parzycach i Gościszowie. Taka była obietnica przedwyborcza. Mieszkańcy tych wsi oczekują na podjęcie działań w tym kierunku […].

Od czerwca br. na wynagrodzenie Roberta Relicha składały się następujące czynniki:

  • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4 800,00 zł miesięcznie
  • dodatek funkcyjny w wysokości 2 100,00 zł miesięcznie
  • dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego miesięcznie
  • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie.

Radni w grudniu obniżyli wysokość dodatku specjalnego do 30 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego miesięcznie, co de facto oznacza, że urzędujący burmistrz będzie teraz zarabiać o 690 zł mniej. (Czyli niecałe 10 tys. zł brutto).

Co Wy na to?