„Dwa bliźniacze obiekty mostowe” na Bobrze. Trwa opracowanie dokumentacji

„Dwa bliźniacze obiekty mostowe” na Bobrze. Trwa opracowanie dokumentacji
fot. istotne.pl Umowna wartość dokumentacji wynosi 760 140 zł.
istotne.pl inwestycja, most, bóbr, gddkia

Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu trwają prace dotyczące opracowania dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z przebudową istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Bóbr w ciągu drogi krajowej nr 94 (poprzednio nr 4) w miejscowości Bolesławiec”.

W ramach zadania przeprowadzona została inwentaryzacja przyrodnicza, na podstawie której przygotowywane są materiały do uzyskania decyzji środowiskowej (DŚU). Planowany termin pozyskania DŚU to trzeci kwartał 2019 r.

Obecnie trwają prace przygotowawcze związane z określeniem warunków geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych. Po uzyskaniu decyzji zezwalającej na wykonywanie robót geologicznych przeprowadzone będą odwierty geologiczno-inżynierskie, które umożliwiają wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz hydrogeologicznej. (Odwierty mają zostać wykonane w drugim kwartale br.).

Wykonawcą dokumentacji jest Biuro Projektów „Trasa” z Poznania. Magistraccy urzędnicy:

Umowna wartość dokumentacji wynosi 760 140 zł. Okres trwania umowy na dokumentację od 3.08.2018 do 31.12.2021 wraz z nadzorem autorskim podczas realizacji robót.

W ramach inwestycji planuje się budowę nowego mostu przez rzekę Bóbr (na północ od istniejącego mostu) oraz przebudowę istniejącego mostu.

Co to znaczy?

Powstaną równolegle dwa bliźniacze obiekty mostowe, na każdym wykonana zostanie dwupasowa jezdnia oraz chodnik i ścieżka rowerowa zapewniające dobre skomunikowanie obu brzegów rzeki – nie tylko dla pojazdów samochodowych, ale także dla ruchu pieszego i rowerowego.

Na obu końcach przeprawy mostowej zakłada się wykonanie skrzyżowań z wyspą centralną (tzw. rond turbinowych) o wymiarach zapewniających płynność ruchu oraz pełną swobodę wyboru kierunku ruchu.

Przy skrzyżowaniu zachodnim powstaną zatoki autobusowe pozwalające na bezpieczne korzystanie z komunikacji zbiorowej przy jednoczesnym usprawnieniu jej funkcjonowania.