Gliniada nie została opatentowana

Gliniada nie została opatentowana
fot. Krzysztof Gwizdała Każdy miał i ma prawo zorganizować akcję malowania ludzi gliną i nazwać ją Gliniadą.
istotne.pl bogusław nowak, gliniada, via sudetica, mariusz lickiewicz

Urząd Patentowy nie zarejestrował znaków towarowych Gliniada i Glinolud. Oznacza to, że jeden z twórców akcji nie otrzymał wyłącznego prawa na organizowanie różnych wydarzeń pod nazwą Gliniada.

Wniosek w sprawie Gliniady został zgłoszony do Urzędu Patentowego w czerwcu 2013 roku. Dotyczył usług w zakresie: organizowania i prowadzenia spektakli, koncertów parad, imprez kulturalnych i rozrywkowych; organizowania wystaw z dziedziny kultury; informacji o imprezach kulturalnych; organizowania konkursów rozrywkowych; organizowania i prowadzenia spektakli i teatrów na żywo; organizowania i prowadzenia przedstawień teatralnych; organizowania i prowadzenie działalności artystycznej polegającej na publicznym malowaniu uczestników lub ich odzieży albo przedmiotów leiwem glinianym.

Glinolud miał być z kolei zastrzeżonym znakiem dla usług związanych z pomalowaniem leiwem glinianym uczestników parad, imprez i spektakli.

Obie marki są wciąż niezastrzeżone. Czy wieloletni organizator, Stowarzyszenie Via Sudetica wystąpi o patent? Jak powiedział nam Mariusz Lickiewicz, prezes Stowarzyszenia, parę lat temu był taki plan, ale odstąpiono od niego, gdy wniosek złożył Bogusław Nowak. Teraz jest szansa, że Stowarzyszenie może otrzymać patent w normalnej procedurze.