Nowy oddział ratunkowy w Bolesławcu

Nowy oddział ratunkowy w Bolesławcu
fot. Krzysztof Gwizdała Pomoc ofiarom wypadków i zatruć ale także opatrywanie ran, zakładanie gipsu i inne drobne zabiegi będą wykonywane przez lekarzy i pielęgniarki bolesławieckiego SOR. Oddział będzie ratował pacjentów z Powiatu Bolesławieckiego i ościennych, a także tych, którzy podróżują dwoma autostradami.
istotne.pl szpital, sor, oddział

Szpitalny Oddział Ratunkowy ma niemałe znaczenie dla zdrowia i życia kierowców poruszających się po jedynym w Polsce skrzyżowaniu dwóch autostrad. Wprawdzie wypadki na A4 i A18 zdarzają się rzadziej, niż na zwykłych drogach, jednak ich skutki są znacznie tragiczniejsze, a czas, jaki mija od zderzenia do udzielenia pierwszej pomocy musi być najkrótszy.

Strefa zielona, żółta i czerwona

O organizacji pracy w SOR mówi jego ordynator, specjalista z zakresu ratownictwa medycznego Nikolai Lambrinow. – Oddział składa się z trzech stref: zielonej – tu trafiają pacjenci z drobnymi skaleczeniami i obrażeniami niepowodującymi zagrożenia dla życia; żółtej, na którą przyjmować będziemy na obserwację ludzi z bólami w klatce piersiowej, zatruciami pokarmowymi i innymi objawami, mogącymi stwarzać większe zagrożenie oraz strefa czerwona dla najbardziej poszkodowanych w wypadkach i katastrofach, czy innych zdarzeniach, które wywołały poważne uszkodzenia albo zanik funkcji życiowych u pacjenta – powiedział Nikolai Lambrinow.

O tym, do której strefy trafi pacjent, nie przywieziony na oddział przez karetkę, decydować będzie wyspecjalizowana pielęgniarka dzieląca przypadki na lżejsze i cięższe, czyli te wymagające natychmiastowej pomocy.

Gipsownia, sale do przywracania życia i intensywnej terapii

Nowoczesne wyposażenie zostało dopasowane do najnowszych wytycznych ministerstwa zdrowia. Są tu dwie sale resuscytacyjno-zabiegowe przygotowane do przywracania życia i ewentualnych pilnych dla uratowania człowieka operacji. Z tej sali pacjent trafi do pomieszczeń tymczasowej intensywnej terapii, gdzie w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu o zaostrzonym rygorze higieny będzie znajdował się pod stałą opieką do czasu, gdy trafi na oddział wskazany do dalszego leczenia.

W SOR są także gabinety lekarskie, gipsownia, pokoje zabiegowe, czterołóżkowa sala obserwacyjna i pomieszczenia administracyjne. Także tutaj odbierane są zgłoszenia przez numer 999, na który należy dzwonić w razie wypadku. SOR może udzielać pomocy sześciu pacjentom na raz, a w przypadku katastrof – nawet dziesięciu osobom.

Wyspecjalizowany personel i sprawdzona współpraca

W godzinach rannych w oddziale pracuje trzech lekarzy i sześć pielęgniarek. Po południu liczba lekarzy zmniejsza się do dwóch a pielęgniarek do czterech na dyżurze. Bolesławiecki SOR wyróżnia się od innych takich oddziałów w Polsce jeszcze pod jednym ważnym względem. – Nasze zespoły wyjazdowe ratownictwa medycznego, które wcześniej współpracowały z Izbą Przyjęć, zastąpioną przez SOR, są jakby ramieniem zewnętrznym tego oddziału, który wie, jak sprawnie współpracować z jego personelem. Ci ludzie pracowali ze sobą już wcześniej, znają się i mają sprawdzone schematy postępowania w wielu sytuacjach. To spora zaleta, którą możemy się pochwalić – powiedział Nikolai Lambrinow.

Z nowych warunków zadowoleni są także pracownicy. Józefa Zyszczyńska, Starsza Pielęgniarka SOR. – Oprócz bezpieczeństwa pacjentów wzrosłą także jakość warunków naszej pracy. Jest nowoczesny, bardzo dobry sprzęt i przestronne pomieszczenia – mówi pielęgniarka.

Bolesławiec ważny na mapie Dolnego Śląska

Obecny na otwarciu SOR Roman Szełemej, pełnomocnik zarządu województwa ds. służby zdrowia powiedział, że Bolesławiec stał się ważnym punktem na mapie służby medycznej Dolnego Śląska, ponieważ w oczach Narodowego Funduszu Zdrowia, który jest dla szpitala płatnikiem, wzrosła jeszcze bardziej jego rola w systemie służby zdrowia i ratownictwa medycznego.

– Bolesławiec pojawił się na tej mapie, bo właśnie tu realizowane będzie ratowanie życia pacjentów przywiezionych z wypadków. To oznacza, że szpital powiatowy będzie się rozwijał, a standardy, jakie w nim panują będą coraz bliższe tym europejskim – powiedział Roman Szełemej.

Według wojewódzkiego konsultanta ds. służby zdrowia strategiczne jest teraz utworzenie w Gminie Gromadka lądowiska dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, o co stara się wraz ze Starostą Bolesławieckim Cezarym Przybylskim.

Oddział wart 5 milionów

– Głównym źródłem sfinansowania budowy i wyposażenia Oddziału jest europejski Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, do którego złożyliśmy wniosek i otrzymaliśmy ponad 4 mln zł. Pozostałe pieniądze pochodzą z budżetu szpitala, powiatu i innych sponsorów, którym dziś podziękował dyrektor Adam Zdaniuk – powiedział Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski.

Starosta podkreślił, że bolesławiecki SOR ma obowiązek pomocy nie tylko mieszkańcom Powiatu Bolesławieckiego, ale również powiatów, ościennych. Ustawa nie pozwala mu odmówić pomocy poszkodowanym w żadnej sytuacji.

Podczas otwarcia oddziału, 18 grudnia, wstęgę przecięli: Dyrektor Szpitala Adam Zdaniuk, Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Marek Łapiński, Przewodniczący Rady Powiatu Karol Stasik i Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Służby Zdrowia Roman Szełemej. Pomieszczenia poświęcili ks. dziekan Andrzej Jarosiewicz i ks. dr Stanisław Kusik.

(informacja Starostwo Powiatowe/ii)