Na co szpital wyda 15 mln zł? Będzie nowe laboratorium, rezonans a także poczta pneumatyczna

Promesa
fot. istotne.pl Oficjalnie przekazano promesę na dotację dla szpitala powiatowego w Bolesławcu przy ul. Jeleniogórskiej.
istotne.pl 1 szpital, pieniądze

Reklama

Szpital św. Łukasza otrzymał dotację z Funduszu Medycznego Ministerstwa Zdrowia na realizację programu inwestycyjnego „Wsparcie infrastruktury ratownictwa medycznego poprzez doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”. Kwota dofinansowania to 14 951 000 zł, a całkowita wartość inwestycji wynosi 20 000 000 zł. Ocenie podlegało 207 wniosków o dofinansowanie. W wyniku oceny konkursowej wybrano 152 wnioski. Szpital św. Łukasza w Bolesławcu zajął wysoko punktowane 14 miejsce.  

Pozyskane dofinansowanie pozwoli na doposażenie SOR oraz pracowni diagnostycznych w specjalistyczny sprzęt m.in. nowy tomograf komputerowy, RTG, USG, EKG, aparat do tomografii impedancyjnej, pocztę pneumatyczną czy wideolaryngoskopy.

W ramach inwestycji zakupiony będzie również trzeci rezonans, co skróci czas oczekiwania na badanie oraz zostanie wybudowane nowe centrum diagnostyki laboratoryjnej oraz siedziba zespołów ratownictwa medycznego poprawiając przepustowość wykonywanych badań i warunki pracy.

Szpital św. Łukasza w Bolesławcu od lat intensywnie się rozwija i dąży do poprawy jakości w ochronie zdrowia i komfortu pacjenta na miarę XXI wieku. Poprawa infrastruktury i nowoczesna technologia to przede wszystkim korzyści dla pacjenta, poprawa warunków leczenia, pobytu, jak i również poprawa komfortu warunków pracy dla pracowników. Bezpieczeństwo, dostępność i jakość leczenia to priorytety funkcjonowania naszego szpitala.

Szpital św. Łukasza poprzez kolejne przedsięwzięcia bez wątpienia wkracza w erę nowoczesnego leczenia oraz najwyższej jakości standardów, które będą przez długie lata służyć mieszkańcom powiatu bolesławieckiego i Dolnego Śląska.

Reklama