Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Program przyjęty

Dyskusja dla wiadomości: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Program przyjęty.