Gładka jak stół: droga między Parzycami a Kierżnem

Dyskusja dla wiadomości: Gładka jak stół: droga między Parzycami a Kierżnem.