Prezydent dobrze zarządzał pieniędzmi w 2005 roku

Prezydent dobrze zarządzał pieniędzmi w 2005 roku
fot. B.org Za udzieleniem absolutorium głosowało 13 radnych, 7 było przeciw.
istotne.pl rada miasta, piotr roman, absolutorium

Rada Miasta Bolesławca podjęła dziś na sesji uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi miasta za 2005 rok. Absolutorium zostało udzielone po uprzednim odczytaniu opinii Komisji Rady Miasta, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły.

Za udzieleniem absolutorium głosowało 13 radnych Forum Samorządowego Ziemi Bolesławieckiej i Ziemi Bolesławieckiej 2006, przeciw 7 radnych Sojuszy Lewicy Demokratycznej.

W 2005 roku miasto wydało 111,8 mln złotych. Do kasy wpłynęło mniej – 102 mln złotych. Deficyt pokryto głównie pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Aboslutorium – akt organu naczelnego (np. rady miasta) uznający na podstawie sprawozdania działalność finansową organu wykonawczego (np. prezydenta) za prawidłową – PWN