Wzrosły kwoty odszkodowań

Wzrosły kwoty odszkodowań
fot. www.zus.pl Od 1 kwietnia wzrosły stawki jednorazowych odszkodowań wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nowe kwoty obowiązywać będą do 31 marca 2008 r.
istotne.pl wypadek, choroba, zus, odszkodowanie

Jednorazowe odszkodowania to świadczenia przysługujące ubezpieczonym, którzy ulegli wypadkowi przy pracy lub którzy zapadli na chorobę zawodową. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu pracownik otrzyma kwotę 495 zł. Kwota odszkodowania w tym przypadku wzrosła o 43 zł. Jeżeli natomiast u ubezpieczonego orzeczona zostanie całkowita niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, stawka jednorazowego odszkodowania przez najbliższy rok wynosić będzie 8670 zł, co oznacza, że kwota ta wzrosła o 339 zł.

Informacje o aktualnych stawkach jednorazowych odszkodowań odnaleźć można w Monitorze Polskim z 2007 r. Nr 18 poz. 218 lub na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

(informacja Elżbieta Kurek, Rzecznik Prasowy Oddziału ZUS w Legnicy/GA)

Zobacz także

ZUS