Trwają bezpłatne badania profilaktyczne

Trwają bezpłatne badania profilaktyczne
fot. www.sxc.hu Już trzeci rok z rzędu przeprowadzane są badania profilaktyczne schorzeń prostaty oraz schorzeń sutka u kobiet. Programy zdrowotne, finansowane z budżetu miasta, realizowane będą do 19 grudnia 2008 r.
istotne.pl zdrowie, urząd miasta, profilaktyka, badania

W ramach tegorocznego programu zdrowotnego „Badania przesiewowe – profilaktyka schorzeń prostaty” wykonywane są: USG gruczołu krokowego, poziom PSA, konsultacje urologiczne. Program przeznaczony jest dla mężczyzn powyżej 50 roku życia, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec; nie obejmuje osób, które w 2007 roku skorzystały z finansowanych przez magistrat badań diagnostycznych w zakresie profilaktyki nowotworu prostaty (wyjątkiem są przypadki, kiedy powtórzenie badania zostało zalecone przez lekarza).

Badania wykonywane są na podstawie okazania dowodu tożsamości potwierdzającego wiek i miejsce zamieszkania pacjenta oraz zalecenia lekarskiego (w przypadku powtarzania badania) w Zespole Opieki Zdrowotnej przy ul. Jeleniogórskiej.

Terminy badań pacjenci uzgadniają telefonicznie pod numerem 075 738 02 86 (od poniedziałku do piątku, od 12:00 do 13:00). Szczegółowe informacje dotyczące programu można natomiast uzyskać pod numerem telefonu 075 738 02 80 (od poniedziałku do piątku, od 8:00 do 15:00). Program będzie trwał do 19 grudnia 2008 r. Na ten cel z tegorocznego budżetu miasta przeznaczono 15 tys. zł.

Profilaktyka u kobiet

W ramach programu zdrowotnego „Badania przesiewowe – profilaktyka schorzeń sutka u kobiet” wykonywane są: mammografia piersi wraz z instruktażem badania piersi, opis zdjęcia mammograficznego, USG piersi. Czas trwania programu: od 14 lutego do 19 grudnia 2008 r.

Badania przeprowadzane są w Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej i Mammografii NZOZ „Stomadent” przy ul. Dolne Młyny i przeznaczone są dla kobiet powyżej 40 roku życia, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec. Programem nie są objęte osoby, które w 2007 roku skorzystały z finansowanych przez Gminę Miejską Bolesławiec badań diagnostycznych w zakresie profilaktyki schorzeń sutka (z wyjątkiem przypadków, gdy powtórzenie badania wynika z zalecenia lekarskiego).

Terminy badań pacjentki uzgadniają osobiście lub telefonicznie pod numerem 075 732 65 95 (od poniedziałku do piątku – od 8:00 do 20:00, w soboty – od 8:00 do 14:00). Badania wykonywane są na podstawie okazania dowodu tożsamości potwierdzającego wiek i miejsce zamieszkania oraz zalecenia lekarskiego (w przypadku powtarzania badania). Na realizację tego programu zdrowotnego z budżetu miasta przeznaczono 51 tys. zł.

Badania profilaktyczne schorzeń prostaty oraz schorzeń sutka u kobiet w Bolesławcu przeprowadzane są już trzeci rok z rzędu. Oba programy zdrowotne finansowane są z budżetu miasta. W 2006 roku z bezpłatnych badań skorzystało 480 kobiet i 192 mężczyzn, w 2007 roku – 550 kobiet i 182 mężczyzn.

(informacja UM/GA)