Trwa konkurs na najlepszą pracę magisterską lub doktorską o Bolesławcu

Trwa konkurs na najlepszą pracę magisterską lub doktorską o Bolesławcu
fot. Krzysztof Gwizdała Do 31 grudnia można zgłaszać prace do Konkursu o Nagrodę Prezydenta Miasta na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec.
istotne.pl konkurs, gmina miejska

Do 10 edycji konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione w latach akademickich 2014/2015 i 2015/2016. Nie można ponownie zgłaszać tych, które brały udział w poprzednich edycjach. Każda szkoła wyższa może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac magisterskich lub doktorskich, które dziekan wydziału danej uczelni uzna za twórcze, innowacyjne i zasługujące na szerokie rozpowszechnienie. Ale jeden promotor może zgłosić tylko jedną pracę.

Prace należy dostarczyć do Urzędu Miasta Bolesławiec (Ratusz-Rynek 41, 59-700 Bolesławiec), osobiście lub drogą pocztową, do 31 grudnia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego). Wyboru laureata lub laureatów dokona kapituła, w której znajdą się przedstawiciele kadry naukowo-dydaktycznej uczelni (3 osoby) i Urzędu Miasta Bolesławiec (2 osoby). Uhonorowani otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne:

  • I nagroda – 3 000 zł
  • II nagroda – 2 000 zł
  • III nagroda – 1 000 zł.

Promotorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne w wysokości 1 tys. zł (netto).

Kapituła ma prawo do dokonania innego podziału nagród. Nagrodzone prace konkursowe mogą być opublikowane na koszt Urzędu Miasta Bolesławiec (lub jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec) i szeroko rozpowszechnione. Uczelnie reprezentowane przez laureatów konkursu uzyskają preferencje w ubieganiu się o możliwość realizacji praktyk studenckich w Urzędzie Miasta Bolesławiec. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 stycznia 2017 r. (W przypadku wydłużenia naboru w ramach 10 edycji konkursu rozstrzygnięcie nastąpi do 31 stycznia 2018 r.).

Rekomendowane przez prezydenta Miasta Bolesławiec tematy powinny koncentrować się na problematyce związanej z podnoszeniem konkurencyjności miasta Bolesławiec na rynku krajowym i rynkach zagranicznych i mieć związek z realizacją przyjętych przez organy miasta Bolesławiec planów rozwoju. Szczegółowa procedura zgłaszania prac, regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa na stronie www.boleslawiec.eu.

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących konkursu urzędnicy proszą o kontakt: