Zmiany w budżecie Bolesławca. Ponad 7 mln zł na remonty i inwestycje

Zmiany w budżecie Bolesławca. Ponad 7 mln zł na remonty i inwestycje
fot. UM Bolesławiec Radni Bolesławca zwiększyli w budżecie miasta plan wydatków o kwotę 7 392 192 zł.
istotne.pl remont, inwestycja, um bolesławiec, sesja rm

Środki pochodzą z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Rada Miasta Bolesławiec przeznaczyła środki m.in. na następujące remonty i inwestycje oraz opracowanie dokumentacji, które są przeznaczone do realizacji w tym roku:

 • dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych: ul. Polna, ul. Ogrodowa i ul. Sądowa
 • remont dróg ul. Tulipanowa i ul. Narcyzów: ułożenie warstwy ścieralnej
 • wykonanie trwałego utwardzenia dróg gruntowych płytami technologicznymi – ul. Grabowa i ul. Morelowa
 • budowę drogi ul. Miłosza, II etap – budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem i uświetnieniem
 • budowę drogi – ul. Jaśminowa
 • modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zgorzeleckiej i ul. 10 Marca
 • budowę sygnalizacji świetlnej – al. Tysiąclecia
 • zadanie „Utrzymanie dróg wewnętrznych, gruntowych na nowo wybudowanych osiedlach mieszkaniowych” – wykonanie trwałego utwardzenia dróg gruntowych płytami technologicznymi: łącznika między ul. Rumianków a ul. Modrzewiową, ul. Kazimierza Wielkiego (zaplecze) – droga dojazdowa do garaży i posesji
 • budowę dróg w rejonie ul. Warszawskiej – Gdańskiej – Śluzowej – ul. Rotmistrza Pileckiego, I etap – kompleksowe wykonanie robót budowlanych pasa drogowego ul. Rotmistrza Pileckiego, o szerokości 12 m wraz z budową obustronnego chodnika, jezdni i ścieżki rowerowej
 • zadanie „Budowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Staroszkolnej” – wykonanie drogi technicznej poprzez wykorzystanie płyt technologicznych
 • remont klatek schodowych przy ul. Gdańskiej 20 i 21
 • remont nawierzchni alejek w parku przy ul. Obrońców Helu
 • przebudowę zaplecza przy ul. Komuny Paryskiej 8 do 23
 • termomodernizację budynku przy ul. 1 Maja 6 – wykonanie docieplenia budynku
 • przebudowę schodów terenowych ul. Asnyka
 • remont z przebudową pomieszczeń MPP 3 przy ul. Dolne Młyny 42a – przystosowanie pomieszczeń na dodatkową salę zabaw
 • zadanie „Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego od ul. Piastów do sklepu Biedronka
 • budowę oświetlenia przy ulicach Jagiellonów, Kościuszki, Modłowej
 • zadanie „Budowa placu zabaw przy ul. Piastów
 • opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych systemu obniżania wód gruntowych w rejonie niecki basenowej – zbiornik małej retencji wodnej wraz z basenami i urządzeniami przy ul. Jeleniogórskiej, Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy „Leśny Potok”
 • wykonanie zabezpieczenia przed graffiti amfiteatru w parku Miejskim w Bolesławcuopracowanie dokumentacji projektowej budowy muszli koncertowej amfiteatru w parku Miejskim w Bolesławcu
 • zadanie „Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego w Bolesławcu – opracowanie audytu dokumentacji projektowej i kosztorysowej”
 • zadanie „Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo-rekreacyjną”.

W katalogu zadań znalazły się również następujące pozycje:

 • realizacja spektakli muzycznych oraz koncertów dla uczniów podstawowych i gimnazjalnych
 • zadanie „Boleslavec – Vrchlabí – aktivni přeshraniční spolupráce muzeí/Bolesławiec – Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów” dofinansowanego w ramach programu Interreg Va RCz-Pl 2014-2020, priorytet 4
 • zakup odkurzacza basenowego dla Ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego „Leśny Potok”
 • zakup promienników do sauny (infrared), zakup koloroterapii do sauny parowej i zakup dodatkowego wyposażenia na Termy Bolesławiec (stół rehabilitacyjny, fotometr, suszarki itp.)
 • zakup rolby (urządzenie do czyszczenia lodu).

W 2017 roku plan dochodów po zmianach wynosi 177.410.505 zł, a plan wydatków po zmianach wynosi 177.884.865 zł. Deficyt budżetu w kwocie 474.360 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

MapkaMapkafot. UM Bolesławiec

tekst zlecony