Bezpłatne badania profilaktyczne. Gdzie można je zrobić?

Bezpłatne badania profilaktyczne. Gdzie można je zrobić?
fot. freeimages.com (q83) W Urzędzie Miasta Bolesławiec podpisane zostały umowy z trzema realizatorami profilaktycznych badań, które są finansowane z budżetu miasta.
istotne.pl zdrowie, um bolesławiec

W 2017 r. program „Badania przesiewowe – profilaktyka schorzeń sutka u kobiet” ma dwóch realizatorów: Centrum Medyczne Stomadent w Bolesławcu i Centrum Specjalistyczne Biomed w Bolesławcu. W ramach programu wykonywana jest mammografia piersi z opisem oraz USG piersi z opisem. Profilaktyczne badania diagnostyczne skierowane są dla kobiet od 40 do 50 roku życia oraz kobiet powyżej 69 lat, zamieszkałych na terenie miasta Bolesławca. Programem nie są objęte osoby, które w 2016 roku skorzystały z finansowanych przez Gminę Miejską Bolesławiec badań diagnostycznych w zakresie profilaktyki schorzeń sutka u kobiet, z wyjątkiem przypadków, gdy powtórzenie badania wynika z zalecenia lekarskiego.

Badania wykonywane są na podstawie okazania dowodu tożsamości potwierdzającego wiek, płeć, numer PESEL, miejsce zamieszkania pacjentki oraz ewentualnego zalecenia lekarskiego.

Miejscem wykonywania badań jest Centrum Medyczne Stomadent w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny 21. Termin wykonania poszczególnych badań pacjentki uzgadniają osobiście lub telefonicznie pod numerem tel. 75 734 68 68 od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–20.00.

Kolejnym miejscem wykonywania badań jest Centrum Specjalistyczne Biomed w Bolesławcu przy ul. Komuny Paryskiej 14. Termin wykonania poszczególnych badań pacjentki uzgadniają osobiście lub telefonicznie pod numerem tel. 501 084 798 lub 75 647 34 80 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–17.30.

„Badania przesiewowe – profilaktyka schorzeń sutka u kobiet” jest uzupełnieniem programu finansowanego przez Narodowy Funduszu Zdrowia dla kobiet od 50 do 69 roku (mammografia piersi).

Program „Profilaktyka próchnicy u dzieci” skierowany do uczniów klas II szkół podstawowych. Realizatorem jest Chodyra Clinic Dominik Chodyra w Bolesławcu. W ramach programu wykonywany jest przegląd stanu jamy ustnej – ocena stanu uzębienia ze szczególnym zwróceniem uwagi na obecność zmian próchniczych i wad zgryzu (sporządzenie diagramu zębowego) u dzieci z klas II uczęszczających do bolesławieckich publicznych szkół podstawowych. Rodzice zostają również ukierunkowani w zakresie dalszego postępowania z dzieckiem. Badania wykonywane są na podstawie list sporządzonych i zatwierdzonych przez dyrektorów szkół, po uprzednim zarejestrowaniu się przez rodzica/opiekuna ucznia w Chodyra Clinic w Bolesławcu. Miejscem wykonywania badań jest Chodyra Clinic. Klinika Implantologii i Ortodoncji przy ul. Garncarskiej 1/1A w Bolesławcu.

tekst zlecony