Energia ze słońca dla mieszkańców. Będzie spotkanie informacyjne

Energia ze słońca dla mieszkańców. Będzie spotkanie informacyjne
fot. freeimages.com (runrunrun) Gmina Miejska Bolesławiec planuje w najbliższym czasie uruchomienie projektu, w wyniku którego będzie możliwość uzyskania środków dotacyjnych na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych u mieszkańców gminy.
istotne.pl um bolesławiec, energia słoneczna, bok - mcc

Chodzi o urządzenia służące do wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł solarnych z przeznaczeniem na potrzeby własne. W tym celu Gmina Miejska Bolesławiec nawiązała współpracę z grupą innych gmin dolnośląskich oraz wyspecjalizowaną organizacją inżynierską Centrum Technologii Energetycznych, funkcjonującą w ramach Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość.

W wyniku tegorocznego konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego pozyskaliśmy środki na dofinansowanie zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych. Są to instalacje wykorzystujące energię słońca do wytworzenia energii elektrycznej. Dofinansowanie kosztów kwalifikowanych instalacji może sięgać do 85%, a realne dofinansowanie do około 70–75%.

W chwili obecnej podejmujemy działania, aby ocenić skalę zainteresowania taką inicjatywą ze strony mieszkańców z terenu naszej gminy oraz przedstawić wstępne założenia. W tym celu będą gromadzone ankiety od zainteresowanych osób. Na ich podstawie będą mogły być przeprowadzane indywidualne rozmowy z zainteresowanymi oraz ewentualne wizje lokalne w zgłoszonych budynkach, potrzebne do ustalenia, czy budynek spełnia wstępnie warunki udziału w projekcie. Jest to niezbędne do oceny możliwości zastosowania technologii fotowoltaicznej w konkretnej lokalizacji i u konkretnego odbiorcy.

Zainteresowani mieszkańcy mogą zgłosić udział w ww. działaniach poprzez:

  • wypełnienie wstępnej ankiety – zostanie przekazana na spotkaniu (zob. poniżej); zarówno dla tych, którzy ankiety złożyli już wcześniej, jak i osób, które do tej pory tego nie zrobiły.

Prosimy przed przyjściem na spotkanie sprawdzić (ew. oszacować) i zapisać:

  • nr działki, na której stoi Państwa dom, jaka jest na Państwa budynku powierzchnia NIEZACIENIONA na dachu w kierunku południowym/ południowo-wschodnim /południowo-zachodnim,
  • czy instalacja elektryczna w domu jest trójfazowa,
  • jakie było zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym za ostatni rok (oraz ile wyniosły rachunki za energię).

Informujemy, że organizowane będzie spotkanie informacyjne – z zaproszonymi ekspertami – poświęcone zasadom działania programu oraz możliwości udziału mieszkańców.

Termin i miejsce spotkania:
06.11.2017 r.
Godziny: od 16.00 do 18.00
miejsce: Sala konferencyjna w Bolesławieckim Ośrodku Kultury – Międzynarodowym Centrum Ceramiki, pl. Piłsudskiego 1 c, Bolesławiec
.

Ankietę wstępną będzie można uzyskać w trakcie spotkania informacyjnego.

Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego ŚląskaRegionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląskafot. UM Bolesławiec

tekst zlecony