Barbara Smoleńska ze Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”

Barbara Smoleńska ze Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”
fot. GA Szefowa bolesławieckiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich została doceniona przez marszałka Dolnego Śląska.
istotne.pl umwd, odznaka, kresy, zsoiz bolesławiec, barbara smoleńska, tmlikpw

Barbara Smoleńska, nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu, szefowa Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz animatorka współpracy bolesławian z Polakami na Kresach i z Ukraińcami, została uhonorowana przez UMWD Srebrną Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”.

Główne zasługi B. Smoleńskiej to działania kresowe w ramach partnerstwa Bolesławiec–Zbaraż oraz inicjatywy podejmowane w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Dzięki pracy pani Barbary polska młodzież na Kresach Wschodnich poznaje historię i kulturę Dolnego Śląska i Bolesławca, a uczniowie szkół bolesławieckich odkrywają uroki i tradycje kresowe. Odznaczona podejmuje liczne działania na rzecz umacniania więzi z Rodakami na byłych Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej (na Litwie oraz na Ukrainie), aktywizuje i zrzesza Kresowian, niosąc im wszechstronną pomoc, oraz podtrzymuje postawy patriotyczne mieszkańców Regionu.

Więcej na facebookowym profilu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu.