Ministerstwo zachęca do walki z korupcją

Ministerstwo zachęca do walki z korupcją
fot. B.org W Urzędzie Miasta i w placówkach oświatowych dostępne są materiały informacyjne na temat korupcji.
istotne.pl pieniądze, łapówka, korupcja

W Urzędzie Miasta Bolesławca, w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz w placówkach oświatowych dostępne są materiały informacyjno-edukacyjne przygotowane na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które mają m.in. pomóc w budowaniu administracji samorządowej zorientowanej na sprawną i przyjazna obsługę klientów, opierającej się na czytelnych procedurach podejmowania decyzji i dobrej organizacji pracy.

Kampania pod hasłem "Korupcja? Wspólny problem: Nie narzekaj, działaj!" ma służyć ograniczeniu tolerancji dla zjawisk korupcyjnych poprzez podnoszenie świadomości społecznej, w tym poprzez promowanie postaw etycznych wśród młodzieży szkolnej.

(informacja A. Gergont Urząd Miasta Bolesławca)