Junior Sport, Umiem Pływać oraz Mały Mistrz w bolesławieckich szkołach

Junior Sport, Umiem Pływać oraz Mały Mistrz w bolesławieckich szkołach
fot. UM Bolesławiec Od września br. dwie bolesławieckie szkoły dołączyły programu „Junior Sport”: Szkoła Podstawowa nr 1 (MZS nr 2) oraz Szkoła Podstawowa nr 3. Już wiosną program „Junior Sport” rozpoczęła Szkoła Podstawowa nr 5 (MZS nr 1).
istotne.pl sport, um bolesławiec

W ramach realizacji programu prowadzone są trzy razy w tygodniu zajęcia pozalekcyjne z nauczycielem wychowania fizycznego dla 20-osobowych grup. Wartość realizacji projektu to ponad 15.000 zł. Gmina Miejska Bolesławiec partycypuje w kosztach w wysokości 5.000 zł oraz nieodpłatnie udostępnia sale gimnastyczne na prowadzenie zajęć.

Junior Sport, Umiem Pływać oraz Mały MistrzJunior Sport, Umiem Pływać oraz Mały Mistrzfot. UM Bolesławiec
Junior Sport, Umiem Pływać oraz Mały MistrzJunior Sport, Umiem Pływać oraz Mały Mistrzfot. UM Bolesławiec
Junior Sport, Umiem Pływać oraz Mały MistrzJunior Sport, Umiem Pływać oraz Mały Mistrzfot. UM Bolesławiec

Ideą projektu „Junior Sport” jest organizacja i prowadzenie systematycznych, bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z klas IV-VI szkół podstawowych. Zajęcia są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach, stymulując aktywność fizyczną uczestników.

Miasto Bolesławiec realizuje również projekt „Umiem Pływać”, który trwa od wiosny i jest adresowany do uczniów klas II szkół podstawowych. Od września do bolesławieckich podstawówek zawitał program „Mały Mistrz”, gdzie dzieci klas I realizują założenia programu. W ramach programu „Mały Mistrz” szkoły zostały doposażone w sprzęt sportowy (łącznie o wartości około 9.000 zł). Dzieci będą też miały możliwość spotkania się ze znanymi sportowcami w ramach tzw. „Lekcji z Mistrzem”.

Operatorem programów „Junior Sport” oraz „Umiem Pływać” jest Dolnośląska Federacja Sportu, natomiast operatorem programu „Mały Mistrz” jest Szkolny Związek Sportowy. Projekty finansowane są z środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Gminy Miejskiej Bolesławiec.

informacja zlecona