Dwudziesty szósty raz obradowała Rada Miasta

Dwudziesty szósty raz obradowała Rada Miasta
fot. b.org Bez większych sporów udało się radnym zrealizować zaplanowany porządek obrad. Wśród podjętych uchwał znalazły się m.in. Plan Rozwoju Lokalnego oraz Budowa zintegrowanego systemu informatycznego.
istotne.pl rada miasta

Plan Rozwoju Lokalnego dotyczy trzech obszarów: infastruktury miejskiej, gospodarki i rynku pracy oraz sfery społecznej. Jego opracowanie jest warunkiem koniecznym do ubiegania się przez gminę o środki strukturalne Unii Europejskiej.

Zintegrowany system informatyczny ma za zadanie usprawnić funkcjonowanie zarówno samej Gminy Bolesławiec, jak i innych jednostek samorządu terytorialnego z Dolnego Śląska.

Radni zdołali również przegłosować uchwałę kwalifikującą ulice do kategorii dróg gminnych oraz uchwałę nadającą nazwy tym ulicom. Tym razem nie było kontrowersji wokół "istotnego problemu", czy ulice należy wcześniej zakwalifikować czy nazwać? Nowe ulice to: Targowa, Ignacego Domeyki, Kamienna, Bazaltowa i Mikołaja Reja.

Inne uchwały przyjęte przez Radę Miasta dotyczyły: wzoru formularza podatku rolnego, wzoru formularza podatku leśnego, zmiany stawek podatku od nieruchomości oraz zmian w budżecie miasta na ten rok.