Środki PFRON na 2015 rok podzielone

Środki PFRON na 2015 rok podzielone
fot. www.pfron.org.pl Rada Powiatu Bolesławieckiego na sesji, która odbyła się 26 marca, podzieliła środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
istotne.pl niepełnosprawność, pfron, powiat bolesławiecki

Tegoroczna kwota na zadania ustawowe z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, jaką dysponuje Powiat, wynosi 1 326 918 zł (w tym kwota 517 860 zł – zobowiązanie dotyczące dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bolesławcu).

Jak czytamy na stronie Powiatu Bolesławieckiego:

Podziału tych środków na poszczególne ustawowe zadania dokonano na podstawie potrzeb osób niepełnosprawnych rozpoznanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu i Starostwo (Referat Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia) – realizatorów zadań. Został on pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych – organ opiniodawczo-doradczy Starosty Bolesławieckiego w sprawach dotyczących osób niepełnoprawnych.

Pracodawcy, którzy zechcą wyposażyć stanowiska pracy dla nowo zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych, mogą otrzymać do 20 000 zł na każde stanowisko, a indywidualne osoby niepełnosprawne – do 15 000 zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Kwota 30 000 zł została przeznaczona na zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie otwartego konkursu ofert.

Szczegółowy podział środków PFRON:

Powiat Bolesławiecki/ii