Praca w strefie dla uczniów techników i zawodówek

Praca w strefie dla uczniów techników i zawodówek
fot. G. Hanaf Ponad 170 firm z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” ma plan zatrudnienia 2,5 tys. osób i będzie oferować uczniom staże i miejsca pracy.
istotne.pl joanna kluzik rostkowska, ilona antoniszyn klik, wsse invest-park

W Bolesławcu odbyła się konferencja „Mądrzej. Czyli jak uczyć i szkolić dla gospodarki” z udziałem Ministry Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej i Wiceministry Gospodarki Ilony Antoniszyn-Klik. W spotkaniu wzięli udział prezesi trzech stref ekonomicznych, w tym Barbara Kaśnikowska, prezes WSSE „INVEST-PARK” oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Starosta Bolesławiecki Dariusz Kwaśniewski i Prezydent Bolesławca Piotr Roman. Na konferecji gościli też: senator RP Jan Michalik i prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Zbigniew Ładziński.

Podczas konferencji powołano Klaster Edukacyjny Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST in EDU”.

– Szkolnictwo zawodowe ma sens tylko wtedy, kiedy przedsiębiorcy chcą zatrudniać uczniów, którzy odbyli u nich praktyki – mówiła na spotkaniu Joanna Klizuik-Rostkowska. – Udało się zachęcić firmy do współpracy ze szkołami zawodowymi, są na to dedykowane pieniądze i są chętni. W tym roku szkolnym o 6% gimnazjalistów więcej wybrało technika i szkoły zawodowe niż rok temu.

Prezesi stref ekonomicznych prezentowali wprowadzone już sposoby współpracy firm ze szkołami w Legnicy i Wałbrzychu. Uczniom szkół zawodowych i techników oferuje się tam staże zawodowe, praktyki, konkursy, stypendia dla najlepszych uczniów, wyposażane są też szkolne pracownie. Barbara Kaśnikowska, prezes WSSE „INVEST-PARK” zapowiedziała zatrudnienie ponad dwóch i pół tysiąca nowych osób w strefie. Potrzebne zawody to m.in. mechanik, mechatronik i operator maszyn. Zapowiedziała też współpracę z bolesławieckimi szkołami.

Na konferencji prasowej Kluzik-Rostkowska powiedziała, że z państwowej kasy na ucznia-praktykanta przewidziane jest 5 tysięcy złotych rocznie. Będą to pieniądze dla pracodawcy.

– Firmy chcą praktykantów i dają im 100% gwarancji zatrudnienia – mówiła druga ministra Ilona Antoniszyn-Klik. – Pracodawcy biją się o wykwalifikowanego pracownika i jedynym problemem jest to, że najlepsi uciekają za granicę lub do innych firm – dodała Wiceministra Gospodarki.

Invest_Park Invest_Park "Kształcenie dla gospodarkifot. G. Hanaf
Invest_Park Invest_Park "Kształcenie dla gospodarkifot. G. Hanaf
Invest_Park Invest_Park "Kształcenie dla gospodarkifot. G. Hanaf
Invest_Park Invest_Park "Kształcenie dla gospodarkifot. G. Hanaf
Joanna Kluzik-Rostkowska i Ilona Antoniszyn-KlikJoanna Kluzik-Rostkowska i Ilona Antoniszyn-Klikfot. G. Hanaf