Ruszyła budowa chodnika na ulicach Strzeleckiej i Kaolinowej w Nowogrodźcu

Ruszyła budowa chodnika na ulicach Strzeleckiej i Kaolinowej w Nowogrodźcu
fot. UM Nowogrodziec Inwestycja przewiduje budowę chodnika o szerokości 1,5 m z kostki betonowej na łącznym odcinku 1,05 km.
istotne.pl inwestycja, um nowogrodziec

Rozpoczęły się prace budowlane związane z budową chodnika na odcinku drogi wojewódzkiej nr 357 w Nowogrodźcu, na ulicy Strzeleckiej i Kaolinowej. Umowę z wykonawcą prac, firmą Produkcyjno-Usługowo-Handlową „Roberto” ze Zgorzelca, podpisano 30 kwietnia 2015 roku.

Inwestycja przewiduje budowę chodnika o szerokości 1,5 m z kostki betonowej na łącznym odcinku 1,05 km. Chodnik został zaprojektowany jednostronnie, przewidziano ponadto uzupełnienie oznakowania pionowego oraz oznakowania poziomego w postaci nowego przejścia dla pieszych w okolicach skrzyżowania z drogą wewnętrzną nr 222.

Zakres zadania obejmuje również montaż zabezpieczeń dla pieszych w postaci barier ochronnych z rur stalowych i wykonanie systemu odwodnienia chodnika poprzez montaż ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej i odwodnień liniowych kierujących wody opadowe w kierunku skarp.

Termin wykonania zadania przewidziano na 2 października 2015 roku. W miejscu prowadzenia robót mogą jednak wystąpić kolizje z uzbrojeniem sieci podziemnej infrastruktury technicznej: siecią energetyczną, gazową, wodociągową i kanalizacją sanitarną, co może wpłynąć na niewielkie opóźnienie oddania chodnika do użytkowania.

Wartość zadania wynosi 367,7 tys. złotych, koszty pośrednie nadzoru inwestorskiego oraz archeologicznego opiewają na kwotę 7,2 tys. złotych.

Na mocy porozumienia z Województwem Dolnośląskim z 16 maja 2014 roku Gmina Nowogrodziec otrzyma dotację celową w wysokości 50% łącznych kosztów zadania.

– Realizacja inwestycji ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 na terenie miasta – tłumaczą nowogrodzieccy urzędnicy. – Jest reakcją na prośby mieszkańców o wykonanie chodnika w tym rejonie. Jesienią bieżącego roku mieszkańcy Nowogrodźca będą mogli się zatem cieszyć nowym chodnikiem, na który tak długo czekali.

UM Nowogrodziec/ii