Darmowy dostęp do internetu

Darmowy dostęp do internetu
fot. freeimages.com (Mocho1) Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu – Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu zaprasza do korzystania z darmowego dostępu do internetu we wszystkich swoich placówkach.
istotne.pl nowogrodziec, biblioteka, internet, gckis nowogrodziec

Dzięki udziałowi w programie „Orange dla bibliotek” nowogrodziecka biblioteka otrzymała dotację finansową na cele edukacyjne oraz na popularyzację wykorzystywania internetu przez użytkowników bibliotek.

Uzyskana dotacja w wysokości 3 774,11 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów dostępu do internetu w 5 placówkach biblioteki.

Celem programu jest wspieranie rozwoju informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania, tak by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Czytelników i wszystkich zainteresowanych Biblioteka zaprasza do bezpłatnego korzystania z internetu w następujących placówkach:

  • Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu
  • Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu – Filia w Gierałtowie
  • Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu – Filia w Gościszowie
  • Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu – Filia w Wykrotach
  • Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu – Filia w Zebrzydowej.

Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu/ii