Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni

Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni
fot. B.J. – HP Bolesławiec W miniony piątek w auli MZS nr 2 w Bolesławcu odbyło się uroczyste podsumowanie projektu realizowanego przez Klub Aktywnych z bolesławieckiego Hufca Pracy we współpracy z Bolesławieckim Klubem Amazonek oraz uczniami z klasy III a z SP nr 1.
istotne.pl projekt, amazonki, hp bolesławiec, mzs nr 2 bolesławiec, zsb bolesławiec

Szalone tempo współczesnego życia, nadmiar informacji, którymi jesteśmy codziennie „bombardowani”, sprawia, że zaobserwować można niepokojące zjawisko – ludzie przestają ze sobą rozmawiać, izolują się, między kolejnymi pokoleniami nie ma dialogu. Każde pokolenie rozmawia własnym językiem, który często jest niezrozumiały dla innych. Wartości uznawane przez starsze pokolenia tracą swoje znaczenie w dzisiejszym świecie.

Dlatego też głównym celem inicjatywy podjętej przez młodzież z bolesławieckiego Hufca Pracy było rozwijanie więzi pokoleniowej na osi junior–wychowawca–senior oraz dążenie do wskazania korzyści z wzajemnych kontaktów przedstawicieli różnych grup wiekowych.

Autorzy projektu dążyli do stworzenia przyjaznej przestrzeni, w której przedstawiciele różnych pokoleń istniejących w środowisku lokalnym mogliby pracować nad łamaniem stereotypów funkcjonujących w społeczeństwie na temat zarówno młodego pokolenia, jak i ludzi starszych. Poprzez swoje działania promowali takie wartości jak: otwartość, tolerancja, prowadzenie zdrowego stylu życia, szacunek do drugiego człowieka, wrażliwość na potrzeby innych – szczególnie ludzi starszych, którzy są bardzo ważnym ogniwem w łańcuchu pokoleń, a których wiedza i doświadczenie mogą być bezcenne dla młodych pokoleń.

Jednocześnie twórcy projektu starali się uświadomić seniorom, że dzięki współpracy z dorastającym pokoleniem mogą własne życie uczynić przyjemniejsze i łatwiejsze.

W ramach wspólnych działań odbyły się cztery spotkania:

  • warsztaty, w czasie których dzieci, młodzież i amazonki wykonywały wspólne ozdoby wielkanocne
  • pogadanka z uczestniczkami Hufca oraz uczennicami Technikum z Zespołu Szkół Budowlanych dotycząca profilaktyki raka piersi
  • wielopokoleniowa zumba
  • koncert podsumowujący współpracę.

Dzięki przeprowadzonemu projektowi seniorzy, młodzież i dzieci są na pewno bogatsi o nowe doświadczenia i świadomi zysków wynikających z łączenia pokoleń. Wspólne spotkania uświadomiły młodzieży i dzieciom, że można miło i bardzo owocnie spędzić czas nie tylko w gronie własnych kolegów, ale także z seniorami, którzy wielu młodym ludziom mogą wydawać się nudni.

Zdolności, usposobienie, temperament amazonek – te cechy pozwoliły na pewno młodym ludziom spojrzeć na starsze pokolenie z innej perspektywy i zachęciły do kontynuowania współpracy. Obalone zostały stereotypy dotyczące młodzieży i seniorów. Starsze pokolenie przekonało się, że młodzież nie jest taka zła, zepsuta moralnie, jak niejednokrotnie przedstawiają ją media, że można się z nią dogadać i wspólnie stworzyć coś wartościowego. Młodzież i dzieci przekonali się, że seniorzy nie tylko narzekają na młode pokolenia, ale chętnie dzielą się swoją życiową wiedzą i doświadczeniem, potrafią wspaniale zatracić się w zabawie, zarażać optymizmem i wiarą w sens ludzkiego życia.

W trakcie koncertu podsumowującego inicjatywę uczestnicy Hufca podziękowali swoim partnerom za współpracę. Dyplomy z podziękowaniami zostały złożone na ręce prezeski Bolesławieckiego Klubu Amazonek Władysławy Kotlarek, dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Bolesławcu Waldemara Bugaja oraz Magdaleny Czyżewskiej, wychowawczyni klasy III a.

Młodzież ma nadzieję, że dialog międzypokoleniowy nie zostanie przerwany, a korzyści z niego płynące przyniosą wymierne efekty w postaci polepszenia relacji międzyludzkich.

B.J. – HP Bolesławiec