Plac zabaw dla dzieciaków z Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych

Plac zabaw dla dzieciaków z Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych
fot. Stowarzyszenie Wspólna Radość Potrzebujemy waszych głosów Pomóż nam zbudować plac zabaw przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu!
istotne.pl szkoła specjalna, plac zabaw, aviva

Wystarczy wejść na stronę fundacji Aviva - To dla mnie ważne i zagłosować na inicjatywę  TUTAJ: ,,Ja w ogrodzie - budujemy ogród polisensoryczny” podając swój adres e-mail. Zajmuje to zaledwie minutę! O wygranej decyduje liczba zebranych głosów, akcja kończy się 14 czerwca 2015 roku.

Głównym celem projektu „Ja w ogrodzie” jest zagospodarowanie zielonego placu na terenie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu w formie ogrodu polisensorycznego, wyposażonego w urządzenia do ćwiczeń i zabaw. Chcemy stworzyć miejsce aktywnej rekreacji, zabawy i integracji w środowisku jakim jest ogród szkolny.

Ogród polisensoryczny stanowi połączenie terapii ogrodniczej poprzez pracę w ogrodzie, działania ekologiczne z koncepcją stymulacji wielozmysłowej, z wykorzystaniem elementów i obiektów typowych dla aranżacji Snoezelen ( altana, kamienna ściana, fontanna, huśtawka, oraz urządzenia do ćwiczeń przystosowane dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo tj. bocianie gniazdo, kładka na sprężynie, trap ruchomy, karuzela, urządzenie linowe).

Przewiduje się obsadzenie ogrodu bujną, kolorową roślinnością, co ożywi otoczenie, a także utworzy naturalną barierę ochronną przed nadmierną ilością spalin samochodowych i hałasem dobiegającym z ulicy. Powstaną środowiska takie jak ogródek warzywny, owocowy, ścieżka zmysłów, co będzie podstawą do edukacji oraz dalszego działania na kolejne lata np.:; Ptasia stołówka; i edukacji wychowanków z zakresu przyrody, ekologii. W celu ułatwienia dostępu do roślin dzieciom na wózkach, zostanie ona osadzona na różnych wysokościach. Rośliny zostaną tak dobrane, aby możliwa była stymulacja wszystkich zmysłów- wzroku, dotyku, węchu, słuchu, smaku. Poza aranżacjami typowymi dla terapii Snoezelen, w ogrodzie znajdą się urządzenia do ćwiczeń i rekreacji przystosowane dla wychowanków niepełnosprawnych

Ogród polisensoryczny znajdować się będzie na terenie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu. W ogrodzie prowadzone będą bezpłatne zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualna i ruchową różnego stopnia, realizowane w ramach zajęć szkolnych, jak i poza szkolne.

Informacja Stowarzyszenie Wspólna Radość