Szkolenie dla przedsiębiorców – fundusze 2014-2020

Szkolenie dla przedsiębiorców – fundusze 2014-2020
fot. Krzysztof Gwizdała 8 czerwca o godz. 10:00 w Bolesławcu, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1C (BOK-MCC), odbędzie się nieodpłatne szkolenie w zakresie instrumentów wsparcia ze środków unijnych i krajowych na lata 2014-2020 dla przedsiębiorców.

Spotkanie adresowane jest do przedsiębiorców i otoczenia biznesu.

Jest to kolejne (piąte) spotkanie z cyklu zaplanowanych na Dolnym Śląsku szkoleń adresowanych do przedsiębiorców w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Spotkanie zaplanowane zostało z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki i przeprowadzone zostanie wspólnie z Samorządem Województwa Dolnośląskiego, Miastem Bolesławiec oraz przedstawicielami sektora bankowego. Udział wezmą w nim m.in. pani Ewa Mańkowska, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, oraz pani Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Treści przekazane na szkoleniu obejmą zagadnienia zawarte w nowych programach wsparcia na lata 2014-2020: Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (PO IR), Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ), Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego (RPO-DS) oraz Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Przedstawione treści uzupełnione będą ofertą sektora bankowego w zakresie nowych mechanizmów wsparcia dla przedsiębiorców.

Termin i miejsce szkolenia: 8 czerwca 2015, godz. 10:00, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1C, 59-700 Bolesławiec (Bolesławiecki Ośrodek Kultury-Międzynarodowe Centrum Ceramiki)

Serdecznie zapraszamy.

Osobą do kontaktu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego jest pan Andrzej Soliński, numer tel. 71 776 95 94, andrzej.solinski@umwd.pl.

iza