ZSOiZ: najlepiej wyposażona szkoła w regionie

ZSOiZ: najlepiej wyposażona szkoła w regionie
fot. Gerard Augustyn Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych otrzymał nowy sprzęt warty około 600 tysięcy złotych.
istotne.pl projekt, zsoiz, edukacja, sprzęt

W listopadzie br. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. majora Henryka Sucharskiego w Bolesławcu otrzymał doposażenie w wysokości około 600 tys. złotych i jest obecnie najlepiej wyposażoną szkołą w regionie. Co więcej, placówka ma teraz możliwość uzyskania statusu ośrodka egzaminacyjnego we wszystkich nauczanych zawodach.

Doposażone zostały pracownie:

  • restauracyjna
  • recepcja hotelowa
  • pokój hotelowy
  • obsługi turystycznej
  • technologii gastronomicznej
  • ogólnodydaktyczna w kształceniu zawodowym
  • językowa.

Szkoła otrzymała nowy sprzęt w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku”, realizowanego w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku, Działanie 7.2 „Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych”.

Wcześniej – w latach 2010-2011 – pracownie ZSOiZ przeszły kapitalny remont. Koszt inwestycji to 300 tys. zł. Zadanie sfinansowano ze środków Powiatu Bolesławieckiego.

(informacja: ZSOiZ w Bolesławcu/ii)