Komisarz wyborczy oddalił skargę Nowogrodźca

Komisarz wyborczy oddalił skargę Nowogrodźca fot. B.org Pełnomocnik PKW uznał, że uchwała ws. podziału Powiatu na okręgi wyborcze jest prawidłowa.

W materiale Platforma Obywatelska walczy o powiat pisaliśmy, że władze Nowogrodźca zarzucają radnemu powiatowemu z tej gminy Józefowi Kacie (PO), iż „głosował przeciw możliwości zwiększenia liczby mandatów dla [...] Gminy”. Kata tłumaczył w oświadczeniu, że informacja na stronie nowogrodzieckiego magistratu „nie odzwierciedla prawdziwego przebiegu konsultacji w/w sprawie” i że jej autorzy „odwracają uwagę od istoty sprawy, kierując się przesłankami politycznymi”.

Radni z Nowogrodźca wnieśli skargę do komisarza wyborczego w Jeleniej Górze, a ten ją oddalił. Jak czytamy na stronie Powiatu Bolesławieckiego:

Komisarz Wyborczy, rozpatrując skargę Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, po przeanalizowaniu uchwały Rady Powiatu Bolesławieckiego, a tym samym po przeanalizowaniu podziału powiatu bolesławieckiego na okręgi wyborcze, postanowieniem nr 4/2014 z dnia 09.07.2014 r. oddalił skargę. Komisarz Wyborczy uznał, że podział zawarty w zaskarżonej uchwale Rady Powiatu spełnia wymogi Kodeksu wyborczego. Zgodnie z art. 419 § 1 w związku z art. 450 Kodeksu wyborczego podział powiatu na okręgi wyborcze jest stały. Powyższe oznacza, że rada powiatu podejmuje uchwałę o podziale na okręgi wyborcze na podstawie przepisów Kodeksu wyborczego, jedynie w przypadku, jeżeli dotychczasowy podział, dokonany w oparciu o regulacje ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw nie spełnia wymogów Kodeksu Wyborczego [podkreślenia pochodzą od urzędników Powiatu – przyp. „ii”], w szczególności określonych w art. 421 i art. 454 § 2-7. (Obowiązujący podział na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu został wprowadzony w 2002 r.).

Rada Nowogrodźca ma 5 dni na odwołanie się od tej decyzji. Do tematu wrócimy.

(informacja: ii)