Miasto dofinansowuje renowację zabytków

Miasto dofinansowuje renowację zabytków
fot. B.org Już w tym roku właściciele zabytkowych obiektów, znajdujących się na terenie miasta, mogą występować do gminy miejskiej o dotacje na ich renowację. Jednym z warunków jest jednak wpisanie takiego obiektu do rejestru zabytków. Dofinansowanie może dochodzić nawet do 100% koniecznych wydatków.
istotne.pl zabytek, rynek, renowacja

Przyjęta przez radnych uchwała, dotycząca zasad udzielania i rozliczania miejskich dotacji na konserwację, restaurację bądź roboty budowlane przy zabytkach, odnosi się do obiektów znajdujących się na terenie miasta. Warunkiem jest również figurowanie takiego obiektu w rejestrze zabytków. Obiekt musi znajdować się w złym stanie technicznym lub posiadać istotną wartość historyczną, artystyczną lub naukową dla miasta Bolesławiec.

Dotację może uzyskać każdy, kto jest właścicielem albo posiadaczem zabytkowego obiektu. Jeden z punktów uchwały Rady Miasta zawiera listę prac, na które może być udzielona dotacja. Kosztorys na ich wykonanie musi być jednak zatwierdzony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 35% nakładów koniecznych do wykonania prac konserwatorskich. W szczególnych przypadkach dotacja może objąć nawet 100% wydatków. Chodzi tu o obiekty o wyjątkowej wartości dla miasta i te, których ratowanie wymaga niezwłocznego rozpoczęcia remontu.

Wniosek o udzielenie dotacji składa się do prezydenta miasta do końca lutego każdego roku. W 2005 roku wniosek można składać do 1 sierpnia. Terminy te mogą być uchylone, jeśli prace przy zabytku mają charakter interwencyjny, wynikający z jego zagrożenia. Wnioski muszą być składane na drukach, które określa uchwała Rady Miasta. Zawiera ona też listę załączników, które powinny być załączone do wniosku. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Rada Miasta.

Podjęta przez radnych uchwała jest zgodna z ustawą o Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Artykuł 81 tej ustawy mówi bowiem, że dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zabytkach mogą być udzielane przez gminy samorządowe i powiaty. Zasady ich udzielania mają zaś ustalić organy gminy podejmujące uchwałę w tym względzie.

W rejestrze zabytków ujęte są następujące obiekty znajdujące się na terenie miasta Bolesławiec:

 • Kościół pw. Wniebowzięcia NMP (sanktuarium), ul. Kościelna – nr rej. zabytków 86 z dnia 29.03.1949
 • Kościół parafialny pw. Matki Bożej Różańcowej, ul. Ceramiczna – nr rej.798 z dnia 23.11.1960
 • Kościół parafialny pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, pl. Zamkowy – nr rej. 234/A/1-2/03 z 17.12.2003
 • Plebania, ul. Kościelna nr 3 – nr rej.1289 z dnia 11.05.1965
 • Kaplica, obok pl. Zamkowego – nr rej. 599 z dnia 25.08.1959
 • Ratusz, ul. Rynek – nr rej. 68 z dnia 29.03.1949
 • Dawny klasztor dominikanów, ul. Teatralna – nr rej. 654/J z dnia 27.08.1980
 • Basteja, pl. Zamkowy – nr rej. 598 z dnia 25.08.1959
 • Zewnętrzny pierścień murów – nr rej. 598 z dnia 25.08.1959
 • Wewnętrzny pierścień murów – nr rej. 598 z dnia 25.08.1959
 • Basteja, ul. Kubika – nr rej. 598 z dnia 25.08.1959
 • Basteja, ul. Kubika – nr rej. 598 z dnia 25.08.1959
 • Dom mieszkalny, ul. Rynek 6 – nr rej. 1994 z dnia 23.05.1972
 • Dom mieszkalny tzw. brama Kutuzowa, ul. Rynek nr 7a – nr rej. 1294 z 11.05.1965
 • Dom mieszkalny, ul. Rynek nr 29/30 – nr rej. 1995 z dnia 23.05.1972
 • Dom mieszkalny, ul. Rynek nr 32 – nr rej. 1292 z dnia 11.05.1965
 • Dom mieszkalny, ul. Rynek nr 35 – nr rej. 1293 z dnia 11.05.1965
 • Dom mieszkalny, ul. Rynek nr 38 – nr rej. 1996 z dnia 23.05.1972
 • Dom mieszkalny, ul. Kościelna nr 9 – nr rej. 1290 z dnia 11.05.1965
 • Budynek mieszkalny, ul. Jeleniogórska nt. 5 – nr rej. 784/J z dnia 08.06.1982
 • Budynek mieszkalny (obecnie dom dziecka), ul. Kubika nr 4 – nr rej. 1197/J z dnia 25.04.1995
 • Budynek mieszkalny (obecnie muzeum), ul. Kutuzowa – nr rej. 1256 z dnia 26.03.1965
 • Budynek mieszkalny, ul. Piaskowa nr 18 – nr rej. 1993 z dnia 23.05.1972
 • Budynek sądu, ul. Sądowa nr 1 – nr rej. 1306 z dnia 07.07.1197
 • Budynek mieszkalny, ul. Zgorzelecka nr 19 – nr rej. 82/A/02 z dnia 10.04.2002
 • Pastorówka (obecnie plebania), pl. Zamkowy nr 2/3 – nr rej. 1295 z dnia 11.05.1965
 • Planty miejskie, ul. Bankowa-Głowackiego – nr rej. 1205/J z dnia 24.04.1995
 • Park przy sądzie, ul. Sądowa, Tamka, Grunwaldzka – nr rej. 1206/J z dnia 24.04.1995
 • Cmentarz, ul. Ceramiczna – nr rej. 163/A/03 z dnia 17.06.2003