Dobiega końca konkurs „Moje drzewo genealogiczne”

Dobiega końca konkurs „Moje drzewo genealogiczne”
fot. B.org Kończy się termin składania prac w konkursie "Moje drzewo genealogiczne – szukamy rodzinnych korzeni". Ośmiu laureatów konkursu weźmie udział w polsko-niemieckim projekcie edukacyjnym "Wspólna przeszłość – wspólna przyszłość".
istotne.pl starostwo, młodzież, przyszłość

Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od 17 do 19 lat. Zadaniem jest sporządzenie projektu drzewa genealogicznego, obejmującego trzy lub cztery pokolenia. Przykładowo może to być uczestnik konkursu, jego rodzice, jego dziadkowie i ewentualnie pradziadkowie. Drzewo genealogiczne należy przedstawić w formie plakatu, o formacie A2 bądź A1.

Na plakacie powinny się znaleźć imiona i nazwiska osób, stopnie pokrewieństwa względem autora plakatu oraz daty urodzenia i ewentualnej śmierci osób a także miejsca urodzenia.

Wymagane jest umieszczenie krótkiej informacji na temat losów i migracji rodziny uczestnika konkursu. Chodzi głównie o to, skąd po zakończeniu II Wojny Światowej, przyjechały do Bolesławca rodziny opisane na genealogicznym drzewie. W pacy należy zamieścić mapkę z zaznaczoną migracją. Mile widziane będą zdjęcia poszczególnych członków rodziny.

Prace należy składać do 10 czerwca, w siedzibie Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Starostwa Powiatowego w Bolesławcu. Wydział ten mieści się w wieżowcu na VII piętrze w pokoju 708. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 czerwca.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować do pracowników Wydziału EKS: Alicji Krzyszczak (tel. 7351878) lub Dariusza Kwaśniewskiego (tel. 7351877).