Dla kogo dodatkowe 3700 zł od ZUS?

Dla kogo dodatkowe 3700 zł od ZUS?
fot. www.zus.pl Każda osoba, która obchodzi swoje setne urodziny, może liczyć na przyznanie honorowego świadczenia pieniężnego w wysokości 3 731,13 zł.
istotne.pl pieniądze, zus

129 osób na Dolnym Śląsku ma więcej niż sto lat. W Legnicy 14 osób już ma więcej niż 100 lat, w Wałbrzychu 47, a we Wrocławiu – 68. Najstarszy mieszkaniec naszego regionu skończył właśnie 111 lat. Tradycyjnie wśród stulatków dominują panie. 107 mieszkanek Dolnego Śląska zdmuchnęło w tym roku więcej niż sto świeczek na swoim torcie. Stuletnich mężczyzn mieszka u nas tylko 22.

Każda osoba, która obchodzi swoje setne, urodziny może liczyć na przyznanie honorowego świadczenia pieniężnego w wysokości 3 731,13 zł.

– Raz przyznaną kwotę stulatkowie dostają co miesiąc do końca swojego życia – mówi Iwona Kowalska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku. – Senior nie musi składać żadnych wniosków do ZUS; jest to bowiem specjalne, tzw. honorowe świadczenie, które otrzymują wszyscy emeryci i renciści „z urzędu”, automatycznie z chwilą ukończenia 100 lat – wyjaśnia.

Świadczenie to dostają z ZUS także ci, którzy nie przepracowali w swoim życiu ani jednego dnia i dlatego nie pobierają ani emerytury, ani renty.

– To dobra wiadomość szczególnie dla kobiet, które niekiedy przez całe swoje życie zajmowały się domem oraz dziećmi i przez to nigdy nie pracowały, więc nie dostają emerytury – dodaje Iwona Kowalska.

Takim osobom również należy się dodatek dla stulatków, ale w ich przypadku niezbędne jest złożenie wniosku, gdyż nie znajdują się one w systemie ZUS. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia (np. akt urodzenia). Świadczenie honorowe otrzymuje obecnie z ZUS 1 953 osób w całej Polsce. Mimo że od ubiegłego roku liczba stulatków, którzy dostają dodatkowe pieniądze z ZUS, zmniejszyła się o 197 osób, tylko w 2013 roku ZUS przeznaczył na nie 76,5 mln zł. W 2035 roku będzie musiał wydać aż 626,5 mln zł.

Stulatkowie w Legnicy i na Dolnym Śląsku; dane z czerwca 2018 r.

Dolny Śląsk 129 Kobiety
107
Mężczyźni
22
Ile lat ma najstarszy 100-latek?
Wrocław 68 59 9 111
Wałbrzych 47 39 8 105
Legnica 14 9 5 104
LEGNICA        
Oddział w Legnicy 6      
Złotoryja 4      
Lubin 2      
Bolesławiec 2      
RAZEM LEGNICA 14 9 5 Mieszkanka Lubina, Pani Zofia, która kończy 104 lata

Ile dostaje 100-latek?

Świadczenia honorowe przyznawane są w wysokości aktualnie obowiązującej kwoty bazowej, służącej do obliczenia nowych świadczeń przyznawanych w trybie zwykłym. Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonego składki na ubezpieczenie społeczne w poprzednim roku kalendarzowym. Jest ona ustalana corocznie i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku i podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS. Tutaj warto wspomnieć, że wysokość świadczenia honorowego z tytułu ukończenia 100 lat w KRUS i ZUS jest taka sama. Taką samą kwotą posługują się również organy emerytalne MSW i MON. Od marca 2018 roku to 3 731,13 zł brutto, od tej kwoty pobierany jest podatek dochodowy, kwota nie podlega waloryzacji, czyli do końca życia jest wypłacana w tej samej wysokości.

Świadczenie honorowe dla stulatków ma już długą historię. Pierwsze wypłacono jeszcze w latach 70. XX wieku na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Pracy. Wówczas dodatkowe pieniądze trafiały do zaledwie 500 osób. Od 2006 roku wypłata świadczeń jest uregulowana w ustawie, na podstawie której wypłatą dodatku do emerytury zajmuje się w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.