Miejscy urzędnicy podpisują Kodeks Etyki

Miejscy urzędnicy podpisują Kodeks Etyki
fot. B.org Urzędnicy miejscy mogą pracować zgodnie z Kodeksem Etyki Pracownika Urzędu Miasta Bolesławca. Podpisy pod dokumentem złożyli już Prezydent Miasta oraz naczelnicy wydziałów.
istotne.pl rada miasta, urzędnik, kodeks, etyki

Pod kodeksem podpisują się kolejni pracownicy urzędu. Akceptacja Kodeksu Etyki odbywa się na zasadzie dobrowolności. Dokument ma wyznaczać standardy postępowania miejskich urzędników w wykonywaniu przez nich zadań publicznych.

Według artykułu 2 kodeksu zasady, którymi powinni kierować się urzędnicy w czasie wykonywania swojej pracy to: praworządność, bezstronność i bezinteresowność, obiektywność, uczciwość i rzetelność, odpowiedzialność, jawność, dbałość o dobre imię urzędu i pracowników samorządowych, godne zachowanie w miejscu pracy i poza nim oraz uprzejmość i życzliwość w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, radnymi, podwładnymi i współpracownikami.