Bolesławieckie instytucje pomagają potrzebującym

Bolesławieckie instytucje pomagają potrzebującym
fot. B.org W związku z rozpoczynającą się zimą i koniecznością uchronienia mieszkańców Bolesławca przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o instytucjach, które udzielają wsparcia osobom i rodzinom potrzebującym.
istotne.pl urząd miasta, pck, mops, pomoc

Oto lista instytucji, które udzielają wsparcia osobom i rodzinom potrzebującym:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu – ul. Cicha 7:

  • udziela pomocy w postaci opieki nad osobami starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi. Opieka obejmuje pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, zapewnienie higieny, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem
  • w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomaga dzieciom do lat 7, uczniom do momentu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc: posiłki, pieniądze na zakup posiłku lub żywności
  • w celu zapewnienia odpowiednich warunków mieszkalnych osobom i rodzinom potrzebującym ośrodek udziela pomocy w postaci zasiłków celowych albo talonów na zakup opału lub na opłacenie rachunków za ogrzewanie gazowe i elektryczne w sezonie grzewczym 2007/2008.

Polski Czerwony Krzyż Bolesławiec – al. Tysiąclecia:

  • udziela pomocy w całodobowym schronisku dla osób bezdomnych. Osobom w nim przebywającym zapewnia się: dach nad głową i pełne wyżywienie, opiekę lekarską oraz leczenie odwykowe, odzież oraz środki czystości i higieny osobistej
  • ponadto w budynku schroniska jest również noclegownia i pokoje interwencji kryzysowej

Przy Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu – Plac Zamkowy:

  • jest jadłodajnia parafialna, w której osoby i rodziny mogą otrzymać wsparcie w postaci gorącego posiłku lub suchego prowiantu

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przy ul. Zwycięstwa i stowarzyszenie Caritas funkcjonujące przy ul. Kościelnej oraz ul. Orzeszkowej:

  • zajmują się dystrybucją żywności na terenie miasta i gminy Bolesławiec w ramach programu „Dostarczania żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej – PAED”.

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Bolesławcu – ul. Komuny Paryskiej 8:

  • udziela pomocy w postaci nieodpłatnego uzupełniania braków w odzieży i sprzęcie domowym.

(informacja UM/GA)