Jest nakaz odśnieżania dachów

Jest nakaz odśnieżania dachów
fot. B.org Wojewoda dolnośląski wydał rozporządzenie nakazujące właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych usuwanie śniegu i lodu zalegającego na dachach.
istotne.pl zima, wojewoda, śnieg

Nakaz odśnieżania dachów wydał w poniedziałek wojewoda. Kiedy właściciel bądź zarządca nie usunie zalegającego śniegu może liczyć się z karą grzywny. Wojewoda wyznaczył starostów, prezydentów oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży jako osoby odpowiedzialne za kontrolowanie przestrzegania rozporządzenia. W bolesławieckim starostwie opracowano już harmonogram kontroli budynków w poszczególnych gminach naszego powiatu. W pierwszym rzędzie skontrolowane zostaną budynki o największych dachach.