Jednomyślne absolutorium dla Piotra Romana

Jednomyślne absolutorium dla Piotra Romana
fot. GA 25 maja Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę w sprawie udzielenia prezydentowi Bolesławca absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
istotne.pl piotr roman, absolutorium, sesja rm

Radni podjęli uchwałę po zapoznaniu się:

  1. ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2015 r.
  2. ze sprawozdaniem finansowym za 2015 r.
  3. z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
  4. z informacją o stanie mienia gminy
  5. ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
Jednomyślne absolutorium dla Piotra RomanaJednomyślne absolutorium dla Piotra Romanafot. GA
Jednomyślne absolutorium dla Piotra RomanaJednomyślne absolutorium dla Piotra Romanafot. GA
Jednomyślne absolutorium dla Piotra RomanaJednomyślne absolutorium dla Piotra Romanafot. GA

Rajcy podjęli tę uchwałę jednomyślnie: 19 radnych głosowało za. Nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

UM Bolesławiec/ii