Bolesławiec w liczbach

Bolesławiec w liczbach
fot. UM Bolesławiec Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprezentował dane statystyczne dotyczące miasta. W omówieniu skupił się głównie na danych porównawczych opracowanych na podstawie Banku Danych Regionalnych (GUS).
istotne.pl bezrobocie, um bolesławiec

Liczba pracujących w mieście Bolesławiec

Dane dotyczące liczby osób pracujących w mieście obejmują lata 2004 i 2014.

  • W 2004 roku liczba pracujących wynosiła 9917, w 2014 roku 11357 – podane liczby nie zawierają pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach. Dane nie zawierają również podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób (od 2000 r.).
WykresWykresfot. UM Bolesławiec

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców:

WykresWykresfot. UM Bolesławiec
  • Dane z 2014 r., Bank Danych Lokalnych (GUS) – bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności

Podmioty gospodarki narodowej (prywatne i publiczne), Bank Danych Regionalnych GUS – porównanie 2002 rok i 2014 rok:

PlanszaPlanszafot. UM Bolesławiec

Podmioty gospodarki narodowej, sektor prywatny, Bank Danych Regionalnych GUS – porównanie lata 2002 i 2014:

PlanszaPlanszafot. UM Bolesławiec

Osoby bezrobotne w grupie osób w wieku produkcyjnym (procent). Baza Danych Regionalnych GUS, dane – 2014 r.:

PlanszaPlanszafot. UM Bolesławiec
PlanszaPlanszafot. UM Bolesławiec
PlanszaPlanszafot. UM Bolesławiec

Liczba osób bezrobotnych w mieście Bolesławiec, dane porównawcze 01.2004 i 09.2014. Dane – PUP Bolesławiec, GUS:

 

PlanszaPlanszafot. UM Bolesławiec

Podróże w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym, przyjazdy dzienne do Bolesławca:

PlanszaPlanszafot. UM Bolesławiec

Podstrefa Bolesławiec WSSE „Invest Park”

Podstrefa Bolesławiec istnieje od 2007 r. Zainwestowało w niej 10 inwestorów. Wydano 12 zezwoleń na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej. Od 2014 r. na obszarze Podstrefy Bolesławiec funkcjonuje hala pod wynajem, przeznaczona dla podmiotów gospodarczych rozpoczynających działalność w Bolesławcu. Hala (4 moduły) jest w całości wynajęta.

Deklarowane minimalne zatrudnienie w podstrefie Bolesławiec to blisko 900 osób. Minimalne nakłady inwestycyjne to prawie 330 milionów złotych. Branże: motoryzacja, przemysł metalowy i energetyczny, logistyka, poligrafia. Inwestorzy: Sacher – Obróbka Skrawaniem Metalu, Hoerbiger Automotive Poland, SRG Global, Elektros, Vilsait, Kegger, Turningtec Polska, Favorite Gifts, Rhenus Logistics Bolesławiec.

PlanszaPlanszafot. UM Bolesławiec
PlanszaPlanszafot. UM Bolesławiec

Prawie 70% powierzchni Podstrefy Bolesławiec jest już zainwestowane, 6% powierzchni jest zarezerwowane. Pochodzenie kapitału: Polska, Niemcy, USA, Szwajcaria, Holandia.

GIS

System Informacji o Terenie jest narzędziem do podejmowania prawnych, administracyjnych i gospodarczych decyzji oraz pomocą w planowaniu i rozwoju. Składa się z bazy danych o terenie, dotyczącej określonego obszaru oraz procedur i technik dla systematycznego zbierania, aktualizacji i udostępniania danych. System GIS dzięki uporządkowaniu zasobów danych, przyspiesza i usprawnia wszelkie procesy decyzyjne i procedury administracyjne w gminie oraz ułatwia współpracę z jednostkami zewnętrznymi.

PlanszaPlanszafot. UM Bolesławiec
PlanszaPlanszafot. UM Bolesławiec
PlanszaPlanszafot. UM Bolesławiec

Planowany rozwój systemu GIS:

Możliwość prostego i automatycznego zgłaszania zdarzeń przez mieszkańców (np. przepełniony kosz, akt wandalizmu, uszkodzenie infrastruktury). Rozszerzenie zasobów systemu o zasoby danych jednostek miejskich, Straży Miejskiej, Policji itp. Wprowadzenie możliwości samodzielnej aktualizacji danych przez ww. jednostki.

informacja zlecona