PFRON dofinansowuje zakup sprzętu rehabilitacyjnego

PFRON dofinansowuje zakup sprzętu rehabilitacyjnego
fot. B.org Na zakup sprzętu rehabilitacyjnego niepełnosprawne osoby mogą uzyskać dofinansowanie. Pieniądze na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
istotne.pl niepełnosprawność, pfron

Rower rehabilitacyjny i glukometr to tylko niektóre sprzęty, na których zakup osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie. Wystarczy spełnić kilka warunków. Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego jest jednym z zadań powiatu realizowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Zajmuje się tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). "O dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności" mówi wicestarosta Cezary Przybylski. Na pokrycie części kosztów mogą liczyć ci, których średni miesięczny dochód w przypadku osób samotnych nie przekracza 65 procent przeciętnego wynagrodzenia, tj. 1515,91 złotych, a w przypadku osób mających wspólne gospodarstwo domowe 50 procent wynagrodzenia, czyli 1166,08 złotych.

Wysokość dofinansowania może wynieść maksymalnie 60 procent wartości sprzętu, nie więcej jednak niż wysokość pięciokrotnego wynagrodzenia, które w I kwartale 2004 roku wynosiło 2332,17 złotych. "Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie możliwie najwyższego poziomy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej" wyjaśnia kierownik PCPR, Danuta Marecka. Dofinansowania udziela się na podstawie oceny indywidualnych potrzeb i możliwości osoby niepełnosprawnej.

Podstawą otrzymania dopłaty jest umowa zawarta pomiędzy Starostą Bolesławieckim a osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym, osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony wraz z wymaganą dokumentacją w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Niepełnosprawni dzięki dodatkowym środkom mogą nabyć m.in. rower rehabilitacyjny, aparat do mierzenia ciśnienia, aparat do hydromasażu, łóżko rehabilitacyjne, glukometr, wózek toaletowo-kąpielowy. Dokładne informacje na temat dofinansowania można uzyskać osobiście w PCPR przy ulicy Zwycięstwa 9, lub pod numerem telefonu 075 735 30 48.

(infromacja Starostwo Powiatowe w Bolesławcu)