Lekkoatletyka dla każdego

Lekkoatletyka dla każdego
fot. UM Zgorzelec Zgorzelec jest pierwszym na Dolnym Śląsku i jednym z pierwszych w Polsce miast, które podpisały porozumienie o realizacji pilotażowego programu „Lekkoatletyka Sportem dla Każdego”.
istotne.pl lekkoatletyka, sport, program, um zgorzelec, rafał gronicz

Pismo o współpracy przy jego realizacji pomiędzy Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki a Gminą Miejską Zgorzelec podpisał dzisiaj burmistrz Rafał Gronicz.

„Lekkoatletyka sportem dla każdego” to innowacyjny program stworzony przez specjalistów, menedżerów, trenerów lekkiej atletyki. Jego celem jest z jednej strony popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży, a z drugiej – podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i trenerów jednej z najstarszych dyscyplin sportu.

Program upowszechniania Królowej Sportu wśród dzieci i młodzieży, który w Polsce ruszył we wrześniu tego roku, wpisuje się w ogólnoświatowy, unikalny projekt lekkoatletyczny IAAF Kids’ Athletics, działający od 2005. Objął on już swoim działaniem ponad 1,5 miliona dzieci w ponad 160 krajach na całym świecie! Od 2012 r. światowym partnerem tej akcji jest Nestle. W kwietniu Polski Związek Lekkiej Atletyki podpisał z Międzynarodową Federacją Lekkoatletyczną (IAAF) umowę o współpracy w zakresie wdrożenia go w naszym kraju.

Lekkoatletyka dla każdegoLekkoatletyka dla każdegofot. UM Zgorzelec

Program „Lekkoatletyka sportem dla każdego” obejmie swoim działaniem dzieci i młodzież:

  • z najmłodszych klas szkół podstawowych (I-III)
  • dzieci z klas IV-VI
  • uczniów szkół gimnazjalnych.

Ideą zarówno programu pilotażowego, który będzie realizowany w zgorzeleckich szkołach, jak i późniejszej jego kontynuacji jest przygotowanie takiej struktury szkolenia dla dzieci i młodzieży, która uwzględnia odpowiedni do przebiegu ontogenezy dobór ćwiczeń, ocenę sprawności ogólnej i lekkoatletycznej, kierowanie przebiegiem selekcji i naboru, właściwą organizację zajęć, zaangażowanie rodzin i środowiska szkolnego w procesie realizacji zadań projektu, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i trenerów lekkiej atletyki.

Zgorzelec jest również najmniejszym z ośrodków, którym zaproponowano współpracę w zakresie realizacji programu, doceniając w ten sposób zaangażowanie, umiejętności i sukcesy naszych młodych lekkoatletów i wysiłek kadry trenerskiej.

Lekkoatletyka dla każdegoLekkoatletyka dla każdegofot. UM Zgorzelec

Renata Burdosz w oparciu o materiały PZLA; współpraca Damian Kordasiewicz/ii