Sesja Rady Miejskiej: wynagrodzenie burmistrza bez zmian

Sesja Rady Miejskiej: wynagrodzenie burmistrza bez zmian
fot. Wikimedia Commons 17 grudnia odbyła się trzecia sesja Rady Miejskiej obecnej kadencji, w trakcie której m.in. powołano Komisję Rewizyjną.
istotne.pl samorząd, andrzej grzmielewicz

W porządku obrad znalazły się punkty dotyczące powołania stałej Komisji Rewizyjnej, zmian w budżecie, wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów i lokali, a także uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia. Rajcy głosowali również nad upoważnieniem swoich przedstawicieli do udziału w pracach Wspólnej Rady Związku Miast „Mały Trójkąt” Zittau – Bogatynia – Hradek nad Nisou.

Sesja zwołana przez przewodniczącą Dorotę Bojakowską rozpoczęła się o godz. 9:00. Jednym z pierwszych punktów obrad było podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej. Jest to najważniejsza komisja Rady Miejskiej. Do jej obowiązków należy m.in. kontrola działalności burmistrza, jednostek organizacyjnych i pomocniczych. To Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. W tej kadencji w Komisji Rewizyjnej pracować będą następujący radni: Ryszard Morawski, Michał Kubica, Marek Marczak, Artur Siwak, Tomasz Korniak, Filip Barbachowski oraz Henryk Komarnicki.

Radni podczas środowej sesji podjęli uchwałę dotyczącą zmian w budżecie. Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 1 167 618,48 zł, zwiększono wydatki budżetowe o 1 427 729,48 zł oraz zmniejszono wydatki na kwotę 260 111,00 zł. Jednym z ważniejszych punktów było zwiększenie o kwotę 100 000 zł środków na remont oddziału ginekologicznego oraz oddziału noworodkowego szpitala w Bogatyni. Ważnym było również zwiększenie wydatków budżetowych na bogatyńską oświatę.

Radni podjęli szereg uchwał wyrażających zgodę na dzierżawę gruntów oraz lokali użytkowych. Jednym z punktów było podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia. Zgodnie z projektem wynagrodzenie zostało na niezmiennym poziomie.

Kolejne uchwały rady dotyczyły zmiany składu osobowego komisji statutowej, w której radnego Krzysztofa Musielaka zastąpił Zygmunt Kostecki. Radni upoważnili również swoich przedstawicieli do pracy we Wspólnej Radzie Związku Miast „Mały Trójkąt” Zittau – Bogatynia – Hradek nad Nisou. W skład rady związku weszli: Filip Barbachowski, Krzysztof Peremicki, Jerzy Wiśniewski, Jarosław Woźnicki, Krystyna Gnacy.

UGiM Bogatynia/ii