Komputer dla ucznia

Komputer dla ucznia
fot. Gmina Zgorzelec W ramach programu „Komputer dla ucznia” Gimnazjum im. Sybiraków w Jerzmankach zostało wyposażone w 20 laptopów, komputer stacjonarny, szafkę/wózek na laptopy oraz router WiFi DSL.
istotne.pl sprzęt, gmina zgorzelec

Nauczyciele Gimnazjum im. Sybiraków od dawna stosowali na lekcjach techniki i metody, które miały służyć nie tylko urozmaiceniu zajęć, ale przede wszystkim zaktywizowaniu jak największej grupy uczniów. Świadomi zmian, które komputery i Internet powodują w naszym życiu, wójt Gminy Zgorzelec Kazimierz Janik razem ze swoim zastępcą Piotrem Machajem postanowili pójść z duchem czasu i wykorzystać multimedia oraz nowatorskie aplikacje w celu wzbogacenia zajęć na niespotykaną dotąd skalę.

Zakup wyposażenia nowej pracowni wraz z oprogramowaniem eKlasa, zainstalowanym na uczniowskich laptopach, pozwoli skutecznie wykorzystać sprzęt komputerowy i treści edukacyjne jako nowoczesne pomoce dydaktyczne. Lekcje prowadzone za pomocą tego programu będą ciekawe i dynamiczne. Wbudowany komunikator zapewni utrzymanie indywidualnego kontaktu online między nauczycielem a poszczególnymi uczniami i bieżące śledzenie ich postępów w nauce.

Komputer dla uczniaKomputer dla uczniafot. Gmina Zgorzelec
Komputer dla uczniaKomputer dla uczniafot. Gmina Zgorzelec
Komputer dla uczniaKomputer dla uczniafot. Gmina Zgorzelec

– Chcemy wyposażyć uczniów w kompetencje medialne, czyli nauczyć ich nie tylko sprawnie posługiwać się nowymi technologiami, ale przede wszystkim selekcjonować, krytycznie analizować i twórczo wykorzystywać informacje – mówią włodarze Gminy Zgorzelec. – Żaden komputer nie zastąpi nauczyciela i kontaktu z drugim człowiekiem, ale może pomóc jeszcze bardziej zaangażować uczniów w zajęcia, zaciekawić i rozwinąć ich motywację do nauki.

Gmina Zgorzelec/ii