Pomoc żywnościowa dla najuboższych

Pomoc żywnościowa dla najuboższych
fot. freeimages.com (marsy) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, realizowanego w Podprogramie 2015.
istotne.pl pomoc, żywność, gmina rudna

Celem Programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie maj 2015 r.–luty 2016 r.

Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności i realizowanych działań towarzyszących uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684,00 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez tutejszy Ośrodek. Planowane jest przekazanie żywności dla 215 osób z 54 rodzin.

Artykuły spożywcze przekazywane będą w formie paczek żywnościowych, w składzie których, do końca lutego 2016 r., znajdą się co najmniej artykuły spożywcze spośród następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

Paczki wydawane są w siedzibie GOPS w Rudnej, plac Zwycięstwa 5. O terminie odbioru paczek żywnościowych osoby zakwalifikowane informowane będą telefonicznie.

W ramach działań towarzyszących zorganizowane będzie indywidualne poradnictwo psychologiczne w okresie od lipca do grudnia 2015 r. w zakresie poszukiwania własnych kompetencji oraz rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych.

LogoLogofot. Gmina Rudna

Gmina Rudna