Nielegalne wysypisko śmieci w Chobieni. Koszt jego likwidacji to prawie 5 tys. zł

Nielegalne wysypisko śmieci w Chobieni
fot. Gmina Rudna Składowisko zlokalizowano niedaleko szkoły, na terenie zadrzewionego parku należącego do gminy.
istotne.pl 0 gmina rudna, wysypisko, miasto lubin

Reklama

Koszt likwidacji śmietnika wyniesie prawie 5 tysięcy złotych. Na wysypisku o powierzchni ok. 50 m² zgromadzono zużyte opakowania plastikowe, szklane i metalowe, folię, odpady budowlane i inne. Policja przeprowadziła postępowanie wyjaśniające w tej sprawie, ale nie udało się znaleźć osoby odpowiedzialnej za nielegalne składowanie śmieci. Stwierdzono tylko, że odpady były tu gromadzone od dłuższego czasu. Teraz samorząd będzie musiał kosztem prawie 5 tysięcy złotych, pochodzących z gminnego budżetu, zlikwidować składowisko.

– Trudno znaleźć wytłumaczenie takiego postępowania – przyznaje Ewelina Bilańska z Referatu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Gminy Rudna. – W naszej gminie można bezpłatnie oddać odpady remontowe i budowlane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ilości 2 ton w ciągu trzech lat. Wszystkie inne śmieci są odbierane spod każdej posesji przez gminne służby w ramach ryczałtowej opłaty wynoszącej 8 zł miesięcznie od osoby, w przypadku segregowanych odpadów, i 20 zł w przypadku odpadów niesegregowanych.

Gminny urzędnicy przypominają, że zaśmiecanie lasu, wody, gleby i miejsc publicznych podlega karze grzywny. Sprawca może zostać również obciążony kosztami likwidacji dzikiego wysypiska, rekultywacji gleby czy też neutralizacji odpadów.

Gmina Rudna/ii

Reklama