Kampania „16 dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”

Kobieta
fot. freeimages.com (glendali) 25 listopada, jak co roku, rozpoczyna się na terenie całego kraju kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”. Lubińska policja uczestniczy w dyżurach na rzecz pomocy ofiarom przemocy.
istotne.pl 0 policja, kampania, miasto lubin

Reklama

Rozpoczyna się kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”, którą zainicjowano w 1991 roku i która ma charakter międzynarodowy. Odbywa się ona pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia, czyli Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. Wybór tych dat ma znaczenie symboliczne i podkreśla bezwzględną konieczność przestrzegania praw człowieka.

W całym kraju prowadzone są działania mające na celu eliminowanie przemocy w rodzinie. Podstawowa aktywność policji dotyczy realizacji procedury Niebieskiej Karty, a gromadzone dane wskazują, że w okresie pierwszych dziesięciu miesięcy 2015 roku policjanci wypełnili łącznie ponad 60 tysięcy formularzy „Niebieska Karta – A”.

Podczas trwania kampanii policjantki z Zespołu Profilaktyki Społecznej w godzinach od 12.00 do 15.00 w budynku lubińskiej komendy przy ul. Kilińskiego 10a będą udzielały porad wszystkim zainteresowanym tematem przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Ponadto w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie został uruchomiony punkt konsultacyjny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

KPP Lubin/ii

Reklama