Gmina Rudna: Stypendium szkolne

Gmina Rudna: Stypendium szkolne
fot. freeimages.com (ywel) Do 15 września 2015 r. należy składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016.
istotne.pl stypendium, gmina rudna

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej (miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456,00 zł), a w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:

  • bezrobocie
  • niepełnosprawność
  • ciężka lub długotrwała choroba
  • wielodzietność
  • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych
  • alkoholizm lub narkomania
  • a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudnej, pl. Zwycięstwa 5, w pokojach nr 4, 5 i 6.

Gmina Rudna/ii