90% bonifikaty na wykup mieszkań komunalnych w Gminie Rudna

Pieniądze
fot. Krzysztof Gwizdała Rada Gminy podjęła decyzję o możliwości udzielenia lokatorom mieszkań komunalnych bonifikaty przy wykupie zajmowanych przez nich lokali. Przyznawany upust może sięgać 90% wartości mieszkania.
istotne.pl 0 pieniądze, gmina rudna, miasto lubin

Reklama

Z bonifikaty mogą skorzystać wyłącznie najemcy, którzy mają zawartą umowę najmu na czas nieokreślony oraz nie zalegają z opłatą czynszu i innych należności związanych z mieszkaniem.

Bonifikata nie obejmuje lokali mieszkalnych, które gmina wybudowała po 1 stycznia 1991 r., a także wyremontowanych lub zmodernizowanych w okresie 5 lat przed dniem przeznaczenia ich do sprzedaży, a koszt remontu lub modernizacji przekroczył 30% ceny danego lokali.

Szczegółowych informacji dotyczących przyznawania bonifikat udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych w Urzędzie Gminy Rudna:
Danuta Bajus-Świątek
Urząd Gminy Rudna
Ref. Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych
tel. 76 749 21 26.

Gmina Rudna/ii

Reklama