Order Uśmiechu dla Kazimierza Pleśniaka

Order Uśmiechu dla Kazimierza Pleśniaka
fot. UM Legnica Kazimierz Pleśniak, ceniony za serce i zaangażowanie w sprawy dzieci, uhonorowany został przez nie Orderem Uśmiechu. – Mam kilkadziesiąt różnych odznaczeń – mówił wzruszony. – Ale to jest najważniejsze, bo przyznane mi właśnie przez najmłodszych.
istotne.pl kazimierz pleśniak

Pasowanie czerwoną różą na kawalera tego niezwykłego Orderu odbyło się 16 stycznia w pękającej w szwach auli Młodzieżowego Centrum Kultury. By tradycji stało się zadość, Kazimierz Pleśniak z uśmiechem wypił czarę soku z cytryn. – Bardzo dużą część życia poświęciłem dzieciom. I choć od lat jestem emerytem, to w działalności społecznej nigdy nim nie będę. Zamierzam nadal pracować dla najmłodszych. Jest na tej uroczystości moja żona, która przez ponad 40 lat wspierała mnie w pracy i wiele jej zawdzięczam. Za to bardzo jej dziękuję – powiedział laureat.

Kazimierz Pleśniak jest 1004 kawalerem Orderu Uśmiechu, drugim legniczaninem. W 2015 roku tym odznaczeniem uhonorowana została dr Halina Strugała-Stawik, prezes Fundacji na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego.

– Pan Kazimierz całe życie poświęcił dzieciom. W swojej pracy kierował się zasadą „działania ponad podziałami”. Nie sposób wymienić wszystkich jego zasług. Za ogromne poświęcenie dzieci go doceniły, wyróżniając jedynym na świecie takim odznaczeniem – Orderem Uśmiechu – powiedziała Beata Sobacińska z kapituły Orderu Uśmiechu.

– Kazimierzu, jesteś w sercach nas wszystkich. Życzymy, by nigdy nie zabrakło Ci pomysłów na działanie dla dzieci. I aby zawsze wspierali Ciebie życzliwi ludzie – dodał prezydent Tadeusz Krzakowski.


Kazimierz Pleśniak urodził się w 1945 w Dubiecku koło Przemyśla w patriotycznej rodzinie. Emerytowany nauczyciel. Działalność społeczną rozpoczął w 1966 r. Działał w Związku Harcerstwa Polskiego, był założycielem i dyrektorem Młodzieżowego Centrum Kultury „Harcerz”, od lat związany z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci; jest prezesem Zarządu TPD w Legnicy.

W 2010 r. został Honorowym Obywatelem Legnicy. Otrzymał także Nagrodę Miasta Legnicy. Wysoko sobie ceni Szkarłatną Różę, przyznaną przez redakcję „Płomyczka” na wniosek dzieci w 1996 r., odznakę TPD Przyjaciel Dziecka, Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka i Lodołamacza 2008, a także wyróżnienie Diecezji Legnickiej: Przyjaciel osób niepełnosprawnych.

Całe swoje dorosłe życie poświęcił pracy dla dzieci i na rzecz dzieci. Był inicjatorem stanic wędrujących, które podczas wakacji 1982–1988 i 1995–2000 odwiedzały małe miejscowości dawnego województwa legnickiego, organizując letni wypoczynek. W 1989 roku z jego inicjatywy powołano w Legnicy placówkę wychowania pozaszkolnego – MDK „Harcerz”, przekształconą w 1994 r. w pałac młodzieży o nazwie MCK „Harcerz”.

W czasie kierowania przez niego Zarządem Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy oddział ten stał się największym w kraju, zrzeszając ponad 3000 członków w ponad 140 kołach Przyjaciół Dzieci i obejmując opieką ponad 2500 dzieci potrzebujących pomocy. W 2010 r. zainicjował Krajowe Forum Kół Przyjaciół Dzieci w Legnicy.