Zasady segregacji śmieci według zmian w ustawie obowiązujących od 1 lipca 2017 roku

Zasady segregacji śmieci według zmian w ustawie obowiązujących od 1 lipca 2017 roku
fot. eko-logis.pl Od lipca bieżącego roku zostanie wprowadzona zmiana w segregacji odpadów, która oznacza, że śmieci będziemy dzielić na przynajmniej cztery kosze. Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) ujednolica porządkowanie odpadami dla całego kraju.
istotne.pl śmieci, ekologia

Do tej pory do dyspozycji były trzy kosze, niebieski, zielony oraz żółty, lecz od 1 lipca pojawi się dodatkowo jeszcze jeden, brązowy pojemnik na odpady ulegające biodegradacji. Tak poszerzony system segregacji ułatwi recykling, który napędza gospodarkę kraju. Przypominamy więc o ogólnych zasadach wyrzucania śmieci.

  • Kosz zielony – wrzucamy do niego szkło, które od lipca będzie można podzielić również na bezbarwne oraz kolorowe. Dodatkowo, w zielonym worku powinny znaleźć się wszelkie pojemniki wykonane ze szkła, jak np. słoiki, szklane opakowania po produktach żywnościowych czy kosmetykach. Natomiast NIE WOLNO wrzucać żarówek, reflektorów, luster i szyb oraz szkła okularowego.
  • Kosz niebieski – służy on do wrzucania papieru, czyli zeszytów, opakowań z tektury, gazet, czasopism, ulotek oraz papieru biurowego. W niebieskim worki NIE MOGĄ natomiast znaleźć się ręczniki papierowe, zużyte chusteczki, papier lakierowany, kartony po napojach oraz worki po materiałach budowlanych.
  • Kosz żółty – jego zadaniem jest przechowanie metali i tworzyw sztucznych, do których przede wszystkim zaliczamy butelki plastikowe, nakrętki i kapsle oraz worki foliowe. Ważne jest, aby butelki oraz kartony po mleku czy napojach najpierw opróżnić, a następnie zgnieść. W żółtym koszu musza znaleźć się również opakowania po środkach czystości, puszki po konserwach oraz folie aluminiowe. NIE WRZUCAMY tutaj jednak opakowań po lekach, zużytych baterii czy puszek po farbach i lakierach.
  • Kosz brązowy – jest nowym pojemnikiem, który oznaczony będzie jako BIO. Znaleźć się w nim powinny odpady z warzyw i owoców, resztki spożywcze, gałęzie drzew, skoszona trawa, zgrabione liście oraz trociny i kora drzew. UNIKAĆ NALEŻY wrzucania ziemi i kamieni, popiołu z węgla kamiennego, odchodów zwierząt oraz drewna impregnowanego.

Do żadnego z wymienionych koszy nie może trafić sprzęt elektroniczny, akumulatory, baterie oraz odpady po mocno chemicznych środkach, ponieważ produkty te uważane są za niebezpieczne i należy je oddać w specjalnych punktach.

Ministerstwo Środowiska przygotowało specjalne grafiki, które można pobrać na stronie naszesmieci.mos.gov.pl, pomogą one przy segregacji oraz dostarczą niezbędnych informacji.

Segregacja śmieciSegregacja śmiecifot. eko-logis.pl

Wiele produktów codziennego użytku, które wykonane są z papieru, metali, plastiku czy szkła można przeznaczyć na recykling, dzięki czemu ponownie mogą stać się cennym towarem. Szacuje się, że każdy człowiek wyrzuca średnio 56 szklanych opakowań w ciągu roku, które mogłyby zostać ponownie przetworzone. Natomiast przykładowo w skali całego świata, z butelek PET zebranych w ciągu roku i ustawionych jedna na drugiej, powstałaby wieża mierząca 28 mln km!

Podobnie mało optymistycznie wyglądają statystyki z przetwórstwa papieru. Warto pamiętać, że 100 kg naszych zeszytów, tektur i starych gazet to dwa drzewa średniej wielkości. W dodatku, jedno drzewo jest w stanie wyprodukować niezbędny do życia tlen nawet dla 10 osób.

Recykling i segregacja odpadów jest więc istotnym problemem gospodarki krajowej, a zmiany wprowadzone od 1 lipca 2017 roku mają ułatwić ochronę środowiska i zapobiec zaśmieceniu naszej planety.

Więcej na temat wywozu gruzu, odpadów i śmieci znajdziesz tutaj: http://www.eko-logis.pl/legnica/

tekst zlecony