Współpraca międzynarodowa straży pożarnej

Współpraca międzynarodowa straży pożarnej
fot. Krzysztof Gwizdała Państwowa Straż Pożarna realizuje swoje zadania nie tylko na terenie Polski, ale jest również aktywna w innych krajach na całym świecie. Polscy strażacy wspierają działania swoich kolegów podczas różnego rodzaju katastrof i klęsk żywiołowych.
istotne.pl straż pożarna, współpraca

Jak wygląda taka współpraca oraz jakie podmioty są za nią odpowiedzialne? Oto najważniejsze informacje na ten temat.

Działanie pod skrzydłami CTIF

Straż pożarna uczestniczy od wielu lat w pracach CTIF. Jest to Międzynarodowe Stowarzyszenie Służb Pożarniczo-Ratowniczych, którego główny cel działania to wspieranie i rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie pożarnictwa oraz prowadzenia akcji ratowania, a także ochrony ludności. Przewodniczący Krajowego Komitetu CTIF w Polsce to komendant główny PSP, a zadania sekretariatu pełni Biuro Współpracy Międzynarodowej. Zgodnie ze swoją nazwą koordynuje współpracę z innymi organizacjami pożarniczymi na świecie. Ważnym partnerem jest Unia Europejska, a konkretnie kraje w niej zrzeszone, jednak współpraca obejmuje także inne kontynenty świata. UE jest ważna nie tylko ze względu na to, że Polska jest jej częścią, ale również dlatego, że Państwowa Straż Pożarna uzyskuje z niej fundusze, które służą szkoleniu, zakupowi sprzętu oraz modernizacji budynków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania straży. Biuro Współpracy Międzynarodowej posiada trzy wydziały:

  • Wydział Współpracy Dwustronnej - prowadzi wszystkie sprawy związane z planowaniem, organizowaniem, koordynowaniem i monitorowaniem dwustronnej współpracy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z partnerami zagranicznymi;
  • Wydział Współpracy Wielostronnej jest odpowiedzialny za prowadzenie spraw związanych z planowaniem, organizowaniem, koordynowaniem i monitorowaniem prac wynikających z członkostwa RP w UE w zakresie odpowiedzialności Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;
  • Wydział Funduszy Europejskich - analizuje i monitoruje działania, dotyczące pozyskiwania i wykorzystania przez jednostki organizacyjne PSP środków finansowych pochodzących z funduszy europejskich.

Działania lokalne

PSP współpracuje nie tylko na płaszczyźnie regionalnej, realizowanej przez BWM, ale również lokalnej. Współpraca ta prowadzona jest przez komendy powiatowe SP, a jej główne cele to wzajemna wymiana doświadczeń, a także organizowanie wspólnych z partnerami zagranicznymi przedsięwzięć, mających na celu współdziałanie w sytuacjach kryzysowych. Współpraca międzynarodowa, jaką prowadzi straż, to także wspólne ćwiczenia, szkolenia, seminaria i warsztaty, spotkania i wizyty robocze, a także okolicznościowe. Nie można zapomnieć również o różnego rodzaju międzynarodowych zawodach pożarniczych i sportowych. Często współpraca międzynarodowa tego typu nawiązywana jest pomiędzy jednostkami pożarniczymi należącymi do miast partnerskich.

Organizacje międzynarodowe

Pożarnictwo skupione jest nie tylko we wspomnianej organizacji CTIF. Istnieją także dwie inne: Federacja Stowarzyszeń Straży Pożarnych Unii Europejskiej (FEU) oraz powiązana z działaniami ratowniczymi Międzynarodowa Organizacja Przewodników Psów Ratowniczych (IRO).

Polscy strażacy na misjach międzynarodowych

Efektem współpracy międzynarodowej PSP jest udział polskich strażaków i ratowników w misjach na terenie całego świata. Mogą oni poszczycić się między innymi pomocą w Nepalu, na Haiti, w krajach Europy zachodniej oraz południowej, a także gorącej Afryce. Misje te polegają głównie na pomocy w ratowaniu ludzi, którzy ucierpieli na skutek katastrof naturalnych, a oprócz specjalistycznego sprzętu często biorą w nich udział również psy ratownicze. Polscy strażacy cenieni są na świecie za swoje doskonałe umiejętności oraz wszechstronność w prowadzonych działaniach, dlatego też chętnie z ich pomocy korzystają władze terenów, na których miały miejsce katastrofy.

Artykuł został przygotowany przez zespół redakcyjny remiza.pl