Legnica przeciw dyskryminacji kobiet

Legnica przeciw dyskryminacji kobiet
fot. freeimages.com (glendali) Fundacja Futurama rozpoczyna realizację projektu „Znam swoje prawa – Legnica przeciw dyskryminacji kobiet”.
istotne.pl pomoc, fundacja, przemoc

Przedsięwzięcie polega na udzielaniu bezpłatnej i anonimowej pomocy prawnej kobietom dyskryminowanym i doświadczającym przemocy (zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym) oraz włączaniu do współpracy instytucji, które mogą taką dyskryminację ograniczać lub udzielać pomocy osobom dyskryminowanym.

Projekt będzie trwał rok, rozpoczął się 1 marca 2015 r., a zakończy 29 lutego 2016 r. Osoby potrzebujące wsparcia w takim właśnie zakresie fundacja prosi o kontakt pod numerem telefonu 606 655 499.

Zaplanowano, że przeprowadzonych zostanie prawie 150 godzin doradztwa oraz ponad 70 godzin porad adwokata na rzecz pokrzywdzonych kobiet. Doradztwo będzie polegało na rozmowie adwokata z osobą potrzebującą wsparcia, ustaleniu jej potrzeb prawnych, udzieleniu informacji o możliwych rozwiązaniach oraz ewentualnym przygotowaniu pism procesowych. Adwokat wystąpi do właściwej instytucji, sądu w celu reprezentowania interesów osoby pokrzywdzonej.

W ramach projektu zaplanowano również spotkania warsztatowo-szkoleniowe dla grupy osób zatrudnionych w instytucjach, które udzielają pomocy osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych (m.in. policji, straży miejskiej, MOPS-ie, PUP-ie, Urzędzie Miasta, SOR-ze), a także dla psychologów, psychiatrów.

Według raportu przygotowanego przez Agencję Praw Podstawowych w Unii Europejskiej, co piąta Polka przyznaje się do doznawania przemocy. Z raportu wynika także, że ofiary przemocy fizycznej lub seksualnej często nie wiedzą, gdzie szukać pomocy.

UM Legnica/ii